Mobiliteitsprojecten

Schematisch overzicht maatregelen rond internationale mobiliteit

Samenwerking Argentinië

In het kader van deze samenwerking worden er vooral jonge postdoctorale onderzoekers uitgewisseld om gemeenschappelijke onderzoeksprojecten uit te voeren.

» Lees meer

Samenwerking Brazilië (Staat São Paulo)

Deze samenwerking leidt tot de uitvoering van gezamenliijke onderzoeksprojecten, uitwisseling van onderzoekers en organisatie van wetenschappelijke en technologische seminaries.

» Lees meer

Samenwerking Bulgarije

Om de wetenschappelijke samenwerking tussen Vlaanderen en Bulgarije verder stimuleren, sloot het FWO een overeenkomst met de Bulgarian Academy of Sciences (BAS).

» Lees meer

Samenwerking China

Dit kanaal wil via samenwerkingsprojecten de wetenschappelijke samenwerking tussen Vlaanderen en China verder te stimuleren.

» Lees meer

Samenwerking Frankrijk - CNRS

In het kader van deze samenwerking worden Vlaamse onderzoekers gestimuleerd om deel te nemen aan een aantal reeds bestaande Franse financieringskanalen

» Lees meer

Samenwerking Frankrijk - TOURNESOL

TOURNESOL is een wetenschappelijk uitwisselingsprogramma gesteund door het FWO en de Ambassade van Frankrijk te Brussel waarin reiskredieten worden toegekend aan junior onderzoekers in het kader van geselecteerde uitwisselingsprojecten.

» Lees meer

Samenwerking Hongarije

Uitwisselingsprojecten met specifieke aandacht voor jonge onderzoekers.

» Lees meer

Samenwerking Japan

Deze overeenkomst heeft als doel om een concreet partnerschap tussen Japan en Vlaanderen op poten te zetten en de samenwerking tussen beide landen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling te stimuleren door middel van gemeenschappelijke samenwerkingsprojecten.

» Lees meer

Samenwerking Mexico

In het kader van deze samenwerking worden uitwisselingsprojecten gefinancierd voor jonge postdoctorale onderzoekers.

» Lees meer

Samenwerking Polen

Dit programma heeft tot doel om de wetenschappelijke samenwerking tussen Vlaanderen en Polen verder te stimuleren in alle onderzoeksdomeinen.

» Lees meer