Samenwerking Argentinië

Doel?

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen overeenkomsten om mogelijke uitwisselingsprojecten te financieren. 

Om de samenwerking tussen Argentinië en Vlaanderen op gebied van wetenschappelijk onderzoek verder te stimuleren en te ontwikkelen, sloot het FWO een overeenkomst met het Ministry for Science Technology and Productive innovation of the Argentine Republic (MINCyT). In het kader van deze samenwerking worden er vooral jonge postdoctorale onderzoekers uitgewisseld om gemeenschappelijke onderzoeksprojecten uit te voeren. De projecten zelf moeten door andere middelen gesubsidieerd worden.

Kenmerken?

 • Looptijd projecten: 2 jaar
 • Uitwisseling van onderzoekers met specifieke aandacht voor jonge onderzoekers: in elk uitwisselingsproject dient minstens één van de uitwisselingen naar elk land door een jonge onderzoeker, met niet meer dan 10 jaar postdoc ervaring, ingevuld te worden.
 • Bedrag: financiering van reis- en verblijfskosten.
  • De reiskosten naar het gastland, tot de werkplaats, worden betaald door het uitzendland. Het gastland zal de verblijfskosten betalen.
  • FWO betaalt de onderzoeker(s) uit Argentinië een verblijfsvergoeding van € 50 per dag (of max. € 1300 per maand).
  • MINCyT betaalt de onderzoeker(s) uit Vlaanderen een verblijfsvergoeding van minimum arg. $ 450 en maximum arg. $ 750 per dag (afhankelijk van de duur van het verblijf).
 • Verblijf in het buitenland:
  • Voor gevestigde onderzoekers (met meer dan 10 jaar postdoctorale ervaring): 10 dagen tot maximaal 15 dagen.
  • Voor jonge onderzoekers (predoc of met maximaal 10 jaar postdoctorale ervaring): 20 dagen tot maximaal 30 dagen.
 • Maximaal 1 uitwisseling naar Vlaanderen en 1 naar Argentinië per jaar per project
 • Oproep gesloten

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent in het bezit van een doctoraat.
 • Je bent verbonden aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap (of aan een hogeschool van de overeenkomstige associatie) of je behoort tot het wetenschappelijk personeel van het Nederlandstalig kader van een wetenschappelijke instelling.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je projectvoorstel moet gelijktijdig bij FWO en MINCyT ingediend worden.
 • Je stelt 3 externe referenten voor (om te zien wie in aanmerking komt bekijk je het reglement). Let op: Belgische en Argentijnse referenten komen niet in aanmerking!
 • Aan 1 referent zal er advies worden gevraagd.
 • De Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC) buigt zich over je aanvraag.
 • Vervolgens wordt in overleg met MINCyT besloten welke projecten gefinancierd worden. 

Reglementen en downloads