Samenwerking Bulgarije

Doel?

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen overeenkomsten om mogelijke uitwisselingsprojecten te financieren. 

Om de wetenschappelijke samenwerking tussen Vlaanderen en Bulgarije verder stimuleren, sloot het FWO een overeenkomst met de Bulgarian Academy of Sciences (BAS).

Kenmerken?

 • Looptijd projecten: 3 jaar.
 • Alle wetenschappelijke disciplines zijn ontvankelijk.
 • Uitwisseling van onderzoekers in het kader van een samenwerkingsproject.
 • De financiering omvat
  • voor de Vlaamse onderzoeker(s): reis- en verblijfskosten;
  • voor de Bulgaarse onderzoeker(s): verblijfskosten. (Merk op: de reiskosten van de Bulgaarse onderzoekers worden niet gedekt door BAS.)
 • Het gastland betaalt de verblijfskosten.
  • BAS betaalt de Vlaamse onderzoeker(s) een dagelijkse verblijfsvergoeding van 40 BGN (of max. 840 BGN per maand) + terugbetaling van de logementskosten;
  • FWO betaalt de Bulgaarse onderzoeker(s) een verblijfsvergoeding van € 50 per dag (of max. € 1.300 per maand) + terugbetaling van de logementkosten. De reiskosten van de Vlaamse onderzoeker(s) tot de werkplaats in Bulgarije worden eveneens door het FWO gefinancierd.
 • Oproep gesloten

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent, als Principal Investigator van het Vlaamse onderzoeksteam, in het bezit van een doctoraat.
 • Je hebt daarenboven tijdens de volledige duur van je project een aanstelling van minimaal 50% aan:
  • een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap (inclusief de academische opleidingen binnen de overeenkomstige associatie), of aan
  • een federale of Vlaamse wetenschappelijke instelling als wetenschappelijk personeel van het Nederlandstalig kader, of aan
  • een universitair ziekenhuis in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel, of aan
  • een ziekenhuis met academisch karakter erkend als onderzoekscentrum in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je projectvoorstel moet gelijktijdig bij FWO en BAS ingediend worden.
 • Je stelt 3 externe referenten voor (om te zien wie in aanmerking komt bekijk je het reglement). Let op: referenten die een aanstelling genieten aan een Belgische universiteit, onderzoeksinstelling of welke andere organisatie ook of aan een soortgelijke instelling in Bulgarije komen niet in aanmerking. Bovendien mag er ook geen Conflict of Interest (CoI) zijn tussen de opgegeven referenten en de Bulgaarse partner(s).
 • Aan 1 referent zal er advies worden gevraagd.
 • De Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC) buigt zich over je aanvraag.
 • De beslissing wordt in samenspraak met de Bulgarian Academy of Sciences genomen. 

Reglementen en downloads

 • Vlieg- of treintickets in het kader van een FWO-krediet kunnen enkel via een door het FWO gemachtigde reisagentschap (Uniglobe South West Travel en  Omnia Travel) geboekt worden. Boekingen via een ander reisbureau kunnen niet worden terugbetaald.
 • Let op: Voor reizen naar een risicobestemming kan het toegekende FWO-(reis)krediet enkel worden aangewend mits positief reisadvies van de desbetreffende onthaalinstelling. Contacteer hiervoor het verantwoordelijke adviescomité van uw onthaalinstelling.