Samenwerking China

Doel?

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen overeenkomsten om mogelijke samenwerkingsprojecten te financieren. Binnen deze projecten kunnen enkel reis- en verblijfskosten worden gefinancierd.

Eén van de geselecteerde landen is China. Het FWO ondertekende in 2017 een overeenkomst met de National Natural Science Foundation of China (NSFC) voor het financieren van wetenschappelijke samenwerking in fundamenteel onderzoek tussen Vlaanderen en China.

Voor de oproep met deadline in 2020 is de samenwerking beperkt tot de natuurwetenschappen en medische wetenschappen in de volgende thema’s:

 • Wiskunde en fysica
 • Chemie
 • Life sciences
 • Aardwetenschappen
 • Ingenieurs- en materiaalwetenschappen
 • Informatica
 • Management
 • Gezondheidswetenschappen

Kenmerken?

 • Looptijd projecten: 2 jaar
 • Bedrag: financiering van reis- en verblijfskosten:
  • FWO betaalt de onderzoeker(s) uit China een verblijfsvergoeding van € 50 per dag (of max. € 1.300 per maand) en daarbovenop terugbetaling van de logementskosten. De internationale reiskosten van de Vlaamse onderzoeker(s) naar/vanuit China, te boeken bij een door het FWO gemachtigd reisagentschap, worden eveneens door FWO betaald.
  • NSFC voorziet per project een vast totaalbedrag van 100 000 RMB voor de totale looptijd van twee jaar. Deze financiering dient gebruikt te worden voor de internationale reiskosten van de Chinese onderzoeker(s) naar/vanuit België en de verblijfs- en logementskosten van de Vlaamse onderzoeker(s).
 • Vanuit China kunnen enkel onderzoekers vanaf postdoctoraal niveau, ‘on-the-job’ postgraduaat studenten (dit zijn studenten die al tewerkgesteld zijn en postgraduaatstudies volgen terwijl ze hun tewerkstelling behouden) en/of senior onderzoekers naar Vlaanderen reizen. In Vlaanderen komen doctoraatsstudenten wel in aanmerking voor de uitwisselingen naar China.
 • Deadline: 28 mei 2020 (bij FWO: 17u00 Belgische tijd)
 • Bekendmaking resultaten: december 2020
 • Start projecten (zowel aan Vlaamse als aan Chinese zijde): 1 januari 2021

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent, als Principal Investigator van het Vlaamse onderzoeksteam, in het bezit van een doctoraat.
 • Je hebt daarenboven tijdens de volledige duur van je project een aanstelling van minimaal 50% aan:
  • een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap (inclusief de academische opleidingen binnen de overeenkomstige associatie) of aan
  • een federale of Vlaamse wetenschappelijke instelling als wetenschappelijk personeel van het Nederlandstalig kader, of aan
  • een universitair ziekenhuis in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel, of aan
  • een ziekenhuis met academisch karakter erkend als onderzoekscentrum in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel.
 • Let op: Alle leden van het Chinese onderzoeksteam (inclusief de Chinese PI) moeten reeds een gezamenlijk NSFC project lopende hebben en er moet een overlap zijn van minstens 1 jaar.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Lees de richtlijnen voor aanvragers grondig (zie ‘downloads’)
 • Je projectvoorstel moet gelijktijdig bij FWO en NSFC ingediend worden volgens de respectievelijke modaliteiten van ieder agentschap. Let op: Bij NSFC moet het projectvoorstel vergezeld gaan van het formulier ‘exchange programme agreement’, ondertekend door de Vlaamse en Chinese PI (zie ‘downloads’).
 • Voor FWO dient u uw aanvraag in via interprog@fwo.be, gebruik makend van onderstaand aanvraagformulier (zie ‘Reglementen en downloads’). Let op, het is noodzakelijk om uw E-loket profiel te actualiseren bij elke nieuwe FWO-aanvraag die u indient.
 • Je stelt 3 externe referenten voor (voor meer informatie betreffende de ontvankelijkheid van deze referenten zie Hoofdstuk III van het FWO-reglement interne en externe peer review). Let op: referenten die een aanstelling genieten aan een Belgische universiteit, onderzoeksinstelling of welke andere organisatie ook of aan een soortgelijke instelling in China komen niet in aanmerking. Bovendien mag er ook geen Conflict of Interest (CoI) zijn tussen de opgegeven referenten en de Chinese partner(s).
 • Aan 1 referent zal er advies worden gevraagd.
 • Alle ontvankelijke aanvragen worden aan Chinese en aan Vlaamse zijde geëvalueerd.
 • NSFC en FWO nemen een gezamenlijke financieringsbeslissing.

Opmerking: Bij de uitwisseling van persoonsgegevens in het kader van een internationale samenwerking zal het FWO erover waken dat de buitenlandse partners een gelijkwaardig niveau van bescherming garanderen t.a.v. de betrokkenen.

Reglementen en downloads

Vlieg- of treintickets in het kader van een FWO-krediet kunnen enkel via een door het FWO gemachtigd reisagentschap (Uniglobe South West Travel en  Omnia Travel) geboekt worden. Boekingen via een ander reisbureau kunnen niet worden terugbetaald.

Let op: Voor reizen naar een risicobestemming kan het toegekende FWO-(reis)krediet enkel worden aangewend mits positief reisadvies van de desbetreffende onthaalinstelling. Contacteer hiervoor het verantwoordelijke adviescomité van uw onthaalinstelling.