Samenwerking Frankrijk - CNRS

Doel?

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen overeenkomsten om o.a. de uitwisseling van onderzoekers en kennis te ondersteunen.

Om de samenwerking tussen Vlaanderen en Frankrijk op het gebied van wetenschappelijk onderzoek te ontwikkelen en te versterken, sloot het FWO een overeenkomst met het Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). In het kader van deze samenwerking worden Vlaamse onderzoekers gestimuleerd om deel te nemen aan onderstaande reeds bestaande CNRS financieringskanalen met een internationale dimensie:

 • International Emerging Actions (IEA)
 • International Research Networks (IRN)

International Emerging Actions (IEA)

 • PI (Frankrijk)-to-PI (Vlaanderen) projecten met als doel het exploreren van nieuwe partnerschappen via korte-termijnmobiliteit van onderzoekers, organisatie van werkvergaderingen en het initiëren van gezamenlijk onderzoek. Deelname van junior onderzoekers wordt aangemoedigd.
 • Duurtijd: 2 jaar, niet verlengbaar of hernieuwbaar.
 • Jaarlijkse CNRS-oproep (voor meer info zie CNRS-website) volgens de bij CNRS geldende modaliteiten.

 • Een Vlaamse onderzoeker betrokken bij een IEA-aanvraag kan indien gewenst (is geen verplichting) bij het FWO een aanvraag voor bijkomende financiering indienen op voorwaarde dat:
  • de IEA-aanvraag bij CNRS reeds werd goedgekeurd;
  • je als Vlaamse PI in het bezit bent van een doctoraat en je tijdens de volledige duur van het project een aanstelling van minimaal 50% hebt aan:
   • een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap (inclusief de academische opleidingen binnen de overeenkomstige associatie), of aan
   • een federale of Vlaamse wetenschappelijke instelling als wetenschappelijk personeel van het Nederlandstalig kader, of aan
   • een universitair ziekenhuis in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel, of aan
   • een ziekenhuis met academisch karakter erkend als onderzoekscentrum in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel.
 • Aan Vlaamse zijde zijn enkel reis- en accommodatiekosten (forfaitaire dagvergoeding van € 66 per dag of € 1.650 per maand) ontvankelijk. Het door FWO toegekende bedrag zal in geen enkel geval hoger zijn dan het door CNRS toegekende bedrag.
 • Hiervoor dient de CNRS-aanvraag (incl. details (aantal/duurtijd verblijven in Frankrijk van personen gelinkt aan het project) en noodzaak (duidelijke link met onderzoeksplan) van de bijkomende financiering aangevraagd bij FWO) integraal bij FWO te worden ingediend via interprog@fwo.be.
 • Aan FWO-zijde, buigt de CIWC zich over de aanvraag op basis van de selectiecriteria voor samenwerkingsprojecten.

International Research Networks (IRN)

 • IRNs hebben als doel het samenbrengen van de internationale wetenschappelijke gemeenschap rond een welbepaald thema of onderzoeksinfrastructuur via het promoten van internationale workshops/seminaries en thematische colleges georganiseerd door leden van het netwerk in Frankrijk en het buitenland.
 • Duurtijd: 5 jaar.
 • In een IRN-netwerk dienen onderzoekers van één of meerdere Franse onderzoeksgroep(en), waarvan minstens één van CNRS, alsook verscheidene internationale onderzoeksgroepen betrokken te zijn. Als Vlaamse onderzoeker kan u hieraan deelnemen.
 • De CNRS-aanvrager dient de IRN-aanvraag in bij zijn/haar CNRS wetenschappelijk instituut dat ook zal instaan voor de wetenschappelijke evaluatie.
 • Een Vlaamse onderzoeker betrokken bij een IRN-aanvraag kan indien gewenst (is geen verplichting) bij het FWO een aanvraag voor bijkomende financiering indienen op voorwaarde dat:
  • de IRN-aanvraag bij CNRS reeds werd goedgekeurd;
  • de betrokken Vlaamse onderzoeker in het bezit is van een doctoraat en aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap als Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP) is aangesteld.
 • Hiervoor dient de CNRS-aanvraag (incl. details en noodzaak van de bijkomende financiering aangevraagd bij FWO) integraal bij FWO te worden ingediend via interprog@fwo.be uiterlijk op 1 april (17h00) of 1 oktober (17h00).
 • De ontvankelijke kosten zijn deze van een Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap (WOG), met een maximum van 12.500 EUR per jaar. Het door FWO toegekende bedrag zal in geen enkel geval hoger zijn dan het door CNRS toegekende bedrag.
 • De evaluatie aan FWO-zijde zal gebeuren volgens de procedure die van kracht is voor een Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap (WOG).