Samenwerking Hongarije

Doel?

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen overeenkomsten om mogelijke uitwisselingsprojecten te financieren. 

Om de onderlinge wetenschappelijke samenwerking tussen Hongarije en Vlaanderen te versterken, ondertekende het FWO op 19 maart 2015 een samenwerkingsakkoord met de Hungarian Academy of Sciences (HAS/MTA). Deze overeenkomst heeft als doel om de samenwerking tussen Hongarije en Vlaanderen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling in alle wetenschappelijke domeinen te stimuleren door middel van gemeenschappelijke samenwerkingsprojecten. Daarbij worden bij voorkeur junior onderzoekers uitgewisseld.

Kenmerken?

 • Looptijd projecten: 2 jaar
 • Uitwisselingen met specifieke aandacht voor junior onderzoekers: in elk uitwisselingsproject dient aan Vlaamse zijde minstens één junior onderzoeker, met niet meer dan 6 jaar postdoc ervaring, te worden betrokken.
 • Bedrag: financiering van reis- en verblijfskosten.
  • De reiskosten naar het gastland, tot de werkplaats, worden betaald door het uitzendland. Het gastland zal de verblijfskosten betalen.
  • FWO betaalt de onderzoeker(s) uit Hongarije een verblijfsvergoeding van € 66 per dag (of max. € 1650 per maand) waarmee ook de logementskosten vergoed kunnen worden.
  • HAS betaalt de onderzoeker(s) uit Vlaanderen de logementskosten en bijkomend een verblijfsvergoeding van 6000 HUF per dag.
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: december 2019
 • Start project: 1 januari 2020

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent, als Principal Investigator van het Vlaamse onderzoeksteam, in het bezit van een doctoraat.
 • Je hebt daarenboven tijdens de volledige duur van je project een aanstelling van minimaal 50% aan:
  • een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap (inclusief de academische opleidingen binnen de overeenkomstige associatie), of aan
  • een federale of Vlaamse wetenschappelijke instelling als wetenschappelijk personeel van het Nederlandstalig kader, of aan
  • een universitair ziekenhuis in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel, of aan
  • een ziekenhuis met academisch karakter erkend als onderzoekscentrum in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Lees de richtlijnen voor aanvragers grondig (zie ‘Reglementen en downloads’).
 • Je projectvoorstel moet gelijktijdig bij FWO en HAS ingediend worden.
 • Voor FWO dient u uw aanvraag in via interprog@fwo.be, gebruik makend van onderstaand aanvraagformulier (zie ‘Reglementen en downloads’). Let op, het is noodzakelijk om uw E-loket profiel te actualiseren bij elke nieuwe FWO-aanvraag die u indient.
 • Je stelt 3 externe referenten voor (Voor meer informatie betreffende de ontvankelijkheid van deze referenten zie Art 21.3 en 21.5 van het FWO-reglement interne en externe peer review). Let op: referenten die een aanstelling genieten aan een Belgische universiteit, onderzoeksinstelling of welke andere organisatie ook of aan een soortgelijke instelling in Hongarije komen niet in aanmerking. Bovendien mag er ook geen Conflict of Interest (CoI) zijn tussen de opgegeven referenten en de Hongaarse partner(s).
 • Aan 1 referent zal er advies worden gevraagd.
 • De Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC) buigt zich over je aanvraag.
 • De beslissing wordt in samenspraak met de Hungarian Academy of Sciences genomen. 

Opmerking: Bij de uitwisseling van persoonsgegevens in het kader van een internationale samenwerking zal het FWO erover waken dat de buitenlandse partners een gelijkwaardig niveau van bescherming garanderen t.a.v. de betrokkenen.

Reglementen en downloads

 • Vlieg- of treintickets in het kader van een FWO-krediet kunnen enkel via een door het FWO gemachtigde reisagentschap (Uniglobe South West Travel en  Omnia Travel) geboekt worden. Boekingen via een ander reisbureau kunnen niet worden terugbetaald.
 • Let op: Voor reizen naar een risicobestemming kan het toegekende FWO-(reis)krediet enkel worden aangewend mits positief reisadvies van de desbetreffende onthaalinstelling. Contacteer hiervoor het verantwoordelijke adviescomité van uw onthaalinstelling.