Samenwerking Japan

Doel?

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen overeenkomsten om mogelijke wetenschappelijke mobiliteitsprojecten te financieren. Binnen deze projecten kunnen aan Vlaamse zijde enkel reis- en verblijfskosten worden gefinancierd.

Om de onderlinge wetenschappelijke samenwerking tussen Japan en Vlaanderen te versterken, sloot het FWO een overeenkomst met de Japan Society for the Promotion of Science (JSPS). Deze overeenkomst heeft als doel om de samenwerking tussen Japan en Vlaanderen op het gebied van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek te stimuleren door middel van gemeenschappelijke mobiliteitsprojecten. Daarbij worden bij voorkeur junior onderzoekers uitgewisseld.

Kenmerken?

 • Looptijd projecten: 2 jaar
 • Oproep 2022: financiering van maximum 2 projecten
 • Gezamenlijke wetenschappelijke mobiliteitsprojecten met specifieke aandacht voor junior onderzoekers: in elk mobiliteitsproject dient aan Vlaamse zijde minstens één junior onderzoeker, PhD of postdoctoraal onderzoeker met niet meer dan 6 jaar postdoctorale ervaring (eerste doctoraatsdiploma mag maximaal 6 jaar vóór de uiterste indiendatum (06/09/2022) van het project verworven zijn, te tellen vanaf de datum waarop het doctoraatsdiploma werd verkregen), een uitwisseling naar Japan uit te voeren.
 • Bedrag: financiering van
  • reiskosten tussen Vlaanderen en Japan
  • accommodatie, verblijfsvergoeding en binnenlandse verplaatsingen in beide landen (dient aan Vlaamse zijde gedekt te worden door de forfaitaire dagvergoeding)
 • Elke partij staat in voor de volledige kosten van haar eigen onderzoekers:
  • FWO betaalt aan de onderzoekers uit Vlaanderen een forfaitaire verblijfsvergoeding van € 66/dag (of max. € 1.650 per maand) bovenop de verplaatsingskosten naar/vanuit Japan, te boeken bij een door het FWO gemachtigd reisagentschap.
  • JSPS betaalt aan de onderzoekers uit Japan jaarlijks een totaalbedrag van maximum 2.500.000 JPY (ongeveer € 18.000) om o.a. de reiskosten naar/vanuit en hun verblijf in Vlaanderen te dekken.
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: december 2022
 • Start project (zowel aan Vlaamse als aan Japanse zijde): 1 april 2023

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent, als Principal Investigator van het Vlaamse onderzoeksteam, in het bezit van een doctoraat.
 • Je hebt daarenboven tijdens de volledige duur van je project een aanstelling van minimaal 50% aan:
  • een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap (inclusief de academische opleidingen binnen de overeenkomstige associatie), of aan
  • een federale of Vlaamse wetenschappelijke instelling als wetenschappelijk personeel van het Nederlandstalig kader, of aan
  • een universitair ziekenhuis in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel, of aan
  • een ziekenhuis met academisch karakter erkend als onderzoekscentrum in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Lees de richtlijnen voor aanvragers grondig (zie ‘Reglementen en downloads’).
 • Je projectvoorstel moet gelijktijdig bij FWO en JSPS ingediend worden volgens de respectievelijke modaliteiten van ieder agentschap.
 • Voor FWO dient u uw aanvraag in via interprog@fwo.be gebruik makend van onderstaand aanvraagformulier (zie ‘Reglementen en downloads’). Let op, het is noodzakelijk om uw E-loket profiel te actualiseren bij elke nieuwe FWO-aanvraag die u indient.
 • Alle ontvankelijke aanvragen worden aan Japanse en aan Vlaamse zijde geëvalueerd.
  • FWO criteria, zie deze website.
  • Bekijk zeker ook de JSPS criteria, want deze hebben mogelijks een andere invalshoek, zie deze website.
 • JSPS en FWO nemen een gezamenlijke financieringsbeslissing. Bij FWO zullen de aanvragen beoordeeld worden door de GOP (Gebiedsoverschrijdend Panel).

Opmerking: Bij de uitwisseling van persoonsgegevens in het kader van een internationale samenwerking zal het FWO erover waken dat de buitenlandse partners een gelijkwaardig niveau van bescherming garanderen t.a.v. de betrokkenen.

Reglementen en downloads

Vlieg- of treintickets in het kader van een FWO-krediet kunnen enkel via een door het FWO gemachtigd reisagentschap (Uniglobe South West Travel en  Omnia Travel) geboekt worden. Boekingen via een ander reisbureau kunnen niet worden terugbetaald.

Let op: Voor reizen naar een risicobestemming kan het toegekende FWO-(reis)krediet enkel worden aangewend mits positief reisadvies van de desbetreffende onthaalinstelling. Contacteer hiervoor het verantwoordelijke adviescomité van uw onthaalinstelling.