Samenwerking Mexico

Doel?

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen overeenkomsten om mogelijke uitwisselingsprojecten te financieren.

Om de samenwerking tussen Vlaanderen en Mexico op het gebied van wetenschappelijk onderzoek verder te stimuleren, sloot het FWO een overeenkomst met ‘CONACyT’ (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología). In het kader van deze samenwerking worden uitwisselingsprojecten gefinancierd voor jonge postdoctorale onderzoekers.

Kenmerken?

 •  looptijd projecten: 3 jaar
 • uitwisseling van onderzoekers:
  • Korte verblijven van maximaal 4 weken
  • Elke partij staat in voor de volledige kosten van haar onderzoekers (verplaatsing-, logements- en verblijfkosten).
  • FWO: Betaalt voor de onderzoeker verbonden aan een Vlaamse universiteit de Internationale verplaatskosten en een dagvergoeding van € 66
  • CONACyT :betaalt voor de Mexicaanse vorsers de internationale verplaatsingskosten en een forfaitaire dagvergoeding van $ 1,600 pesos (ongeveer 92 euro), overeenkomstig de geijkte tarieven en regelgeving.
 • Workshop in Vlaanderen: bedrag van maximum € 5.000 voor:
  • de praktische organisatie van de workshop
  • de secretariaats- en eventuele vertalingskosten
  • het drukken van een verslag
  • CONACYT betaalt de resi en verblijfkosten van maximaal 10 mexicaanse deelnemers aan de workshop in Vlaanderen.
 • Workshops in Mexico:
  • CONACyT staat in voor de organisatiekosten
  • Vlaamse onderzoekers die aan deze workshops wensen deel te nemen kunnen hiervoor financiering aanvragen via de bestaande FWO programma’s voor uitgaande mobiliteit.

In 2015 voerde CONACyT een evaluatie van hun internationale samenwerkingsprogramma's uit en dus zal er in de nabije toekomst geen gezamenlijke nieuwe oproep gelanceerd worden.

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent een onderzoeker vanaf postdoctoraal niveau.
 • Je bent verbonden aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap (of aan een hogeschool van de overeenkomstige associatie) of je behoort tot het wetenschappelijk personeel van het Nederlandstalig kader van een wetenschappelijke instelling.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je stelt 3 externe referenten voor (om te zien wie in aanmerking komt bekijk je het reglement).   
 • Aan 1 referent zal er advies worden gevraagd.
 • De aanvragen worden zowel door CONACYT als FWO geëvalueerd.
 • De Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC) buigt zich over de aanvraag aan FWO zijde. 
 • Enkel projecten die zowel door CONACyT als door FWO werden goedgekeurd, komen in aanmerking voor financiering.

Reglementen en downloads