Samenwerking Polen

Doel?

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen overeenkomsten om mogelijke samenwerkingsprojecten te financieren. 

In het licht van het lopende akkoord met de Polish Academy of Sciences (PAS) wordt opnieuw een oproep voor samenwerkingsprojecten gelanceerd om de wetenschappelijke samenwerking tussen Vlaanderen en Polen verder te stimuleren in alle onderzoeksdomeinen.

Kenmerken?

 • Looptijd projecten: 3 jaar
 • Bedrag: financiering van reis- en verblijfskosten:
 • FWO betaalt de onderzoeker(s) uit Polen een forfaitaire dagvergoeding van € 50 bovenop de logementskosten (max. € 1300 per maand). De internationale reiskosten van de Vlaamse onderzoeker(s) naar en vanuit Polen worden eveneens door FWO betaald.
 • PAS betaalt voor de internationale reiskosten van de Poolse onderzoeker(s) naar en vanuit België. Daarnaast betaalt PAS de Vlaamse onderzoeker(s) een forfaitaire dagvergoeding van 90 PLN bovenop een maximumbedrag van 160 PLN voor de logementskosten, in geval van korte verblijven (minder dan 4 weken). Bij lange verblijven wordt dat 900 PLN per maand bovenop een maximumbedrag van 1600 PLN voor de logementskosten.
 • Er worden geen nieuwe oproepen meer gelanceerd in het licht van dit akkoord tussen FWO en de Polish Academy of Sciences (PAS). Bij wijze van alternatief kunnen onderzoekers uit Vlaanderen gebruik maken van de uitgaande FWO-reiskredieten. Onderzoekers uit Polen kunnen, op expliciete uitnodiging van een onderzoeker/onderzoeksgroep in Vlaanderen en mits duidelijk gemotiveerde meerwaarde voor deze onderzoeker/onderzoeksgroep, gebruik maken van het krediet voor een wetenschappelijk verblijf in Vlaanderen indien ze aan alle voorwaarden voldoen. Daarnaast is wetenschappelijke samenwerking tussen Vlaamse en Poolse onderzoekers ook mogelijk binnen het Weave initiatief.

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent, als Principal Investigator van het Vlaamse onderzoeksteam, in het bezit van een doctoraat.
 • Je hebt daarenboven tijdens de volledige duur van je project een aanstelling van minimaal 50% aan:
  • een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap (inclusief de academische opleidingen binnen de overeenkomstige associatie) of aan
  • een federale of Vlaamse wetenschappelijke instelling als wetenschappelijk personeel van het Nederlandstalig kader, of aan
  • een universitair ziekenhuis in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel, of aan
  • een ziekenhuis met academisch karakter erkend als onderzoekscentrum in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je projectvoorstel moet gelijktijdig bij FWO en PAS ingediend worden.
 • Je stelt 3 externe referenten voor (om te zien wie in aanmerking komt bekijk je het reglement). Let op: referenten die een aanstelling genieten aan een Belgische universiteit, onderzoeksinstelling of welke andere organisatie ook of aan een soortgelijke instelling in Polen komen niet in aanmerking. Bovendien mag er ook geen Conflict of Interest (CoI) zijn tussen de opgegeven referenten en de Poolse partner(s).
 • Aan 1 referent zal er advies worden gevraagd.
 • De Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC) buigt zich over je aanvraag.
 • De beslissing wordt in samenspraak met de Polish Academy of Sciences genomen.

  Reglementen en downloads