Samenwerking Turkije

Doel?

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen overeenkomsten om mogelijke uitwisselingsprojecten te financieren. 

Om de samenwerking tussen Vlaanderen en Turkije op het gebied van wetenschappelijk en technologisch onderzoek te ontwikkelen en te versterken, sloot het FWO een overeenkomst met de Scientific and Technological Research Council (TÜBITAK) in Turkije. De samenwerking leidt tot:

 • de uitvoering van gezamenlijke onderzoeksprojecten, zoals het uitwisselen van onderzoeksresultaten, wetenschappers, specialisten en onderzoekers
 • de uitwisseling van individuele wetenschappers
 • de organisatie van en deelname aan gezamenlijke wetenschappelijke bijeenkomsten, conferenties, symposia, cursussen, workshops, tentoonstellingen
 • de uitwisseling van wetenschappelijke en technische onderzoeksresultaten, maar ook de uitwisseling van informatie en documentatie die voortkomt uit de bilaterale wetenschappelijke en technologische samenwerking
 • het gezamenlijk gebruik van onderzoeksfaciliteiten en wetenschappelijke uitrusting

In de volgende onderzoeksdomeinen:

 • Informatie en communicatie technologie
 • Energie
 • Transport en mobiliteit
 • Materialen, productie en productie technologie
 • Medische wetenschappen
 • Voeding, landbouw en, biotechnologie
 • Cultuur, gedrags- en maatschappijwetenschappen

Kenmerken?

 • looptijd projecten: 2 jaar
 • bedrag: financiering van
  • reiskosten tussen Vlaanderen en Turkije
  • accommodatie, verblijfsvergoeding en binnenlandse verplaatsingen in beide landen
  • organisatie van gezamenlijke workshops, congressen en symposia.  Indien er een workshop, congres of symposium in het kader van dit akkoord wordt aangevraagd moet dit degelijk in de initiële aanvraag worden verantwoord.  Bij goedkeuring dient de aanvrager, drie maanden voor de effectieve start van de meeting het FWO een gedetailleerde aanvraag van deze bijeenkomst te bezorgen aan de hand van het volgend formulier: formulier organisatie workshop Tubitak.
 • Elke partij staat in voor de volledige kosten van haar onderzoekers (verplaatsing-, logements- en verblijfkosten). FWO betaalt aan de Vlamingen een verblijfsvergoeding van 66 euro/dag (of max. 1.650 € per maand) + de verplaatsingskosten te boeken bij Omnia
 • Totale uitwisselingsduur: maximum 2 maanden per land per jaar
 • Oproep gesloten

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent in het bezit van een doctoraat.
 • Je bent verbonden aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap (of aan een hogeschool van de overeenkomstige associatie) of je behoort tot het wetenschappelijk personeel van het Nederlandstalig kader van een wetenschappelijke instelling.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Aan 1 referent zal er advies worden gevraagd.
 • De Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC) buigt zich over je aanvraag
 • De beslissing wordt in samenspraak met TÜBITAK genomen

Reglementen en downloads