Advies-, selectie- en evaluatiecriteria

SELECTIE

 • Wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel
  • Te verwachten impact
  • Originaliteit
  • Haalbaarheid
  • Doelgerichtheid
 • Wetenschappelijk track record van de aanvragers
 • Noodzaak van de geplande verblijven en uitwisselingen
 • Meerwaarde van de samenwerking en complementariteit van de betrokken onderzoeksgroepen