Onderzoeksprojecten

Schematisch overzicht maatregelen rond internationale mobiliteit

Junior en Senior Onderzoeksproject

Met deze projecten wil het FWO het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek bevorderen. Dit gebeurt op initiatief van de onderzoekers in alle wetenschappelijke disciplines.

» Lees meer

Onderzoeksproject Kom op tegen Kanker

In het kader van de actie ‘Kom op tegen Kanker’ stelt het FWO een toelage van € 800.000 ter beschikking ter ondersteuning van een onderzoeksproject met een specifiek en patiëntgericht thema als onderwerp.

» Lees meer

Onderzoeksproject Rode Neuzen Dag

In het kader van Rode Neuzen Dag stelt het FWO een toelage van maximaal € 975.000 (inclusief overhead) ter beschikking ter ondersteuning van tweejarige onderzoeksprojecten rond het thema “weerbaarheid voor jongeren op mentaal, sociaal én fysiek vlak met focus op projecten binnen een schoolomgeving”.

» Lees meer

SBO (Strategisch Basis Onderzoek) projecten

Het programma Strategisch BasisOnderzoek (SBO) betreft vernieuwend onderzoek dat in geval van wetenschappelijk succes een vooruitzicht biedt voor latere economische of maatschappelijke toepassingen.

» Lees meer

Thematische oproep voor onderzoeksprojecten in het domein van “bio-economie”

De onderzoeksprojecten binnen het impulsprogramma bio-economie betreffen vernieuwend strategisch basisonderzoek.

» Lees meer

TBM (Toegepast Biomedisch onderzoek met een primair Maatschappelijke finaliteit) projecten

Het TBM-programma beoogt op lange termijn bij te dragen aan de implementatie van (nieuwe) therapieën, diagnosetechnieken en preventiemethoden, die -ten gevolge van een gebrek aan industriële interesse- zonder overheidsfinanciering niet tot bij de patiënt zouden geraken.

» Lees meer

EOS Onderzoeksproject

Het EOS programma wil gezamenlijk fundamenteel wetenschappelijk onderzoek tussen onderzoekers van de Vlaamse en Franstalige gemeenschap promoten door het financieren van vierjarige onderzoeksprojecten in alle wetenschapsdomeinen.

» Lees meer

Odysseusprogramma

Het Odysseusprogramma steunt uitstekende onderzoekers die buiten Vlaanderen een carrière hebben opgebouwd. Het programma biedt een startfinanciering om aan een Vlaamse universiteit een onderzoeksgroep uit te bouwen of om een onderzoekslijn op te zetten.

» Lees meer

ERC runner-up-projects

Gezien het grote aantal uitstekende voorstellen dat de ERC ontvangt en dat door budgettaire beperkingen niet wordt gefinancierd, biedt het FWO alternatieve financiering voor de vijf beste van de niet-succesvolle ERC-aanvragers.

» Lees meer

Intra-Europese onderzoeksprojecten

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom biedt het FWO onderzoekers in Vlaanderen een aantal mogelijkheden aan tot intra-Europese samenwerking gelinkt aan Weave of het Europees Kaderprogramma.

» Lees meer