Hervorming EOS programma

Het EOS programma werd in 2019-2020 hervormd.

In het licht hiervan, geven we u hierbij de sleutelelementen van deze hervorming mee, alsook de tijdslijn van de nieuwe EOS oproep in 2021. Gelieve ook het nieuwe EOS reglement te consulteren.

 1. Uitbreiding evaluatieprocedure: pre-proposal en full proposal

Stap 1: pre-proposal

De spokesperson-coordinator van een EOS onderzoeksproject dient in een eerste fase een pre-proposal in bestaande uit twee secties. De eerste sectie focust op de wetenschappelijke inhoud. De tweede sectie gaat over de projectpartners die het consortium vormen.

Op basis van een dergelijke pre-proposal zullen de experten van een van de drie EOS sub-panels (Life Sciences, Exact Sciences of Social Sciences and Humanities) een eerste selectie doorvoeren van onderzoeksconsortia die mogen doorgaan naar de volgende fase en zodus een full proposal mogen indienen. De spokesperson-coordinator is verantwoordelijk voor het selecteren van het EOS sub-panel waarbinnen het onderzoeksvoorstel best past.

Stap 2: full proposal

Alle full proposals worden in een eerste stap beoordeeld door in principe 4 remote on-topic experten (international peer review). Tijdens een rebuttal fase kunnen de spokesperson-coordinators deze externe peer review rapporten inkijken en indien nodig bepaalde elementen weerleggen. In een tweede fase worden de internationale externe peer review rapporten en het resultaat van de rebuttal voorgelegd aan het finale EOS panel voor evaluatie en een finale ranking.

 1. Vereenvoudiging regels samenstelling consortium

In het hervormde programma moet een EOS consortium samengesteld zijn uit minstens twee (i.p.v. drie) en maximum zes onderzoeksgroepen van TYPE I instellingen. Deze aanpassing geeft de onderzoekers meer vrijheid om een EOS consortium samen te stellen en laat bovendien ook bilaterale Vlaams-Waalse onderzoeksprojecten toe.

Er werden geen wijzingen doorgevoerd in de volgende regels (die reeds in oproep 2017 van kracht waren):

 • Elk consortium moet minstens één onderzoeksgroep bevatten van een TYPE I-FL instelling en minstens één onderzoeksgroep van een TYPE I-FR instelling;
 • Bovenop het aantal onderzoeksgroepen van TYPE I instellingen, mag elk consortium ook maximum twee onderzoeksgroepen bevatten van een TYPE II, III en IV instelling.
 1. Schrapping minimum totaalbudget EOS onderzoeksproject

Het minimumbedrag van het totale jaarlijkse projectbudget is niet langer bepaald in het nieuwe EOS reglement (voordien was dat minimum €450.000 per jaar). Het jaarlijkse budget per onderzoeksgroep van een TYPE I instelling word echter behouden, namelijk minstens €120.000. Voor meer details rond budgetten, gelieve het nieuwe EOS reglement te raadplegen.

 1. Update EOS reglement

Het nieuwe EOS reglement kreeg een update (op basis van de hervormingen) en werd opnieuw meer in lijn gebracht met de huidige reglementen van het FWO en F.RS.-FNRS inzake reguliere projectfinanciering. In het nieuwe EOS reglement kunnen o.a. de ontvankelijkheidscriteria worden teruggevonden voor deelnemende instellingen en onderzoekers.

Tijdslijn oproep 2021

Meer details inzake de tijdslijn zullen beschikbaar worden gemaakt wanneer de nieuwe EOS oproep effectief wordt gelanceerd. Gelieve hieronder de belangrijkste deadlines en data terug te vinden:

 • 27 november 2020: lancering nieuwe EOS oproep

  Op 27 november 2020 vond er een virtueel EOS webinar plaats om alle geïnteresseerde stakeholders op de hoogte brengen van de (geüpdatete) sleutelelementen van het EOS programma en de tijdslijn van de nieuwe EOS oproep in 2021. De opname van dit webinar kunt u hier online bekijken, alsook de presentatie.

 • 23 februari 2021: deadline pre-proposals
 • Eind-april 2021: EOS sub-panels
  • Na deze panelmeetings, worden de spokesperson-coordinators op de hoogte gebracht van het resultaat van deze eerste selectieronde en of ze een full proposal mogen indienen of niet.
 • 7 juli 2021: deadline full proposals
 • Mid-oktober 2021: rebuttal fase
 • Eind-november 2021: Finaal EOS panel
 • November-December 2021: ratificatie door FWO en F.R.S.-FNRS raden van bestuur
 • 1 januari 2022: start nieuwe EOS projecten
 • januari 2022: feedback procedure

Mocht je verdere vragen hebben betreffende het EOS programma, zie de algemene EOS website , de EOS website van het FWO of mail naar eos@fwo.be.