Intra-Europese onderzoeksprojecten

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom biedt het FWO onderzoekers in Vlaanderen een aantal mogelijkheden aan tot intra-Europese samenwerking gelinkt aan Weave of het Europees Kaderprogramma.

Weave (Multilaterale Lead Agency Procedure)

Weave is een bottom-up cross-Europees initiatief opgezet door Europese onderzoeksfinancierders – en ingebed in Science Europe – om excellente gezamenlijke Europese onderzoeksprojecten te ondersteunen over de nationale en regionale grenzen heen.

» Lees meer

Europees Kaderprogramma en wetenschappelijke netwerken

Het FWO en het Agentschap Innoveren en Ondernemen zijn benoemd tot Nationaal Contactpunt (NCP) binnen het Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie ‘Horizon 2020’. Daarnaast is het FWO via allerlei programma's nauw betrokken bij verschillende Europese onderzoeksinititatieven (ERA-NET, JPI, COST).

» Lees meer