Hervorming Odysseusprogramma

Het Odysseusprogramma werd in 2019-2020 hervormd.

In het licht hiervan, geven we u hierbij de sleutelelementen van deze hervorming mee. Gelieve ook het nieuwe Odysseusreglement te consulteren.

1. Selectie op basis van excellentie:

De middelen van het Odysseusprogramma worden op basis van het excellentieprincipe verdeeld. Dat betekent concreet dat de hoogst gerankte Odysseusprojecten binnen de beschikbare Odysseusmiddelen worden voorgesteld voor steunverlening en dat de BOF-sleutel niet langer gehanteerd wordt.

2. Frequentie Odysseusoproepen

De Odysseusoproepen worden om de twee jaar gelanceerd.

3. Budgetvork TYPE I

De budgetvork voor TYPE I Odysseusprojecten is gewijzigd:

De onderzoeksfinanciering die wordt aangeboden is begrepen tussen 400.000 euro en 1.000.000 euro per jaar (2.000.000 euro tot 5.000.000 euro voor de periode van 5 jaar).

Voor TYPE II blijft de budgetvork ongewijzigd.

4. Ontvankelijkheid onderzoekers:

Het ontvankelijkheidvenster is gewijzigd. Weliswaar is er een overgangsfase en zal de eerstvolgende oproep (2020) de volgende regel hanteren:

Alleen de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap kunnen, eventueel in samenwerking met andere Vlaamse onderzoeksorganisatie(s), kandidaten nomineren bij het FWO.

Kandidaten van zowel Type I als Type II:

  • mogen niet langer dan één jaar voorafgaand aan de FWO-indiendatum een hoofdaanstelling (gehad) hebben aan een Belgische universiteit, onderzoeksinstelling, organisatie of bedrijf.
  • dienen gedurende minstens drie jaar in de afgelopen vijf jaar, voorafgaand aan de FWO-indiendatum (deadline), aan een buitenlandse instelling verbonden zijn geweest, met een minimale aanstelling van 80%. Tijdens die tijd in het buitenland mag de kandidaat maximaal 10% in België zijn aangesteld.

Voor oproepen vanaf januari 2022 zal de volgende regel gelden:

Kandidaten van zowel Type I als Type II:

  • dienen op de datum van de aanvraag (FWO deadline) een hoofdaanstelling (minimale aanstelling van 80%) aan een buitenlandse instelling te hebben;
  • dienen gedurende minstens drie jaar in de afgelopen vijf jaar, voorafgaand aan de FWO-indiendatum (deadline), aan een buitenlandse instelling verbonden zijn geweest, met een minimale aanstelling van 80%. Tijdens die tijd in het buitenland mag de kandidaat maximaal 10% in België zijn aangesteld.

5. Engagementsverklaring door onthaalinstelling

In het Odysseusprogramma staat het FWO in voor het ter beschikking stellen van de onderzoeksmiddelen via een Odysseus-onderzoeksproject en staan de universiteiten in voor het aanstellen van de kandidaat, een ZAP-positie of een voltijds tenure track mandaat voor respectievelijk Type I en Type II. Deze symbiose maakt het Odysseusprogramma zo sterk en aantrekkelijk omdat de onthaalde onderzoeker op die manier een toekomstperspectief binnen Vlaanderen wordt geboden alsook de nodige financiering om het onderzoek samen met zijn/haar onderzoeksgroep te verwezenlijken. Om het engagement van de universiteit te verzekeren dient vanaf de volgende oproep (2020) de nominatie van de kandidaat gestaafd te worden met een bindende engagementsverklaring getekend door zowel de universiteit (rector) als het desbetreffende departement/faculteit (departements- of faculteitshoofd), die daarbij verklaren dat de voorgestelde kandidaat bij toekenning effectief een mandaat kan opnemen, een ZAP-mandaat bij Type I en een tenure track mandaat met mogelijkheid tot doorgroei bij Type II. Zonder deze bindende engagementsverklaring, die bij indiening van de Odysseusaanvraag bij het FWO moet worden meegestuurd, is de aanvraag onontvankelijk. Bij de nominatie door de universiteiten dient ook een genderbalans te worden nagestreefd waarbij maximaal twee derde van de voorgedragen kandidaten van hetzelfde geslacht zijn.

Mocht je verdere vragen hebben betreffende het Odysseusprogramma, zie de Odysseus website of mail naar Odysseus@fwo.be.