Frank De Winne aspirant mandaten

Doel

De 'Frank De Winne aspirant mandaten' zijn aspirant beurzen strategisch basisonderzoek en passen binnen het impulsprogramma Vlaamse ruimtevaarteconomie. Dit impulsprogramma focust op talent, competitiviteit, internationale samenwerking en het aanwakkeren van brede interesse in ruimtevaart. Binnen het luik 'talent' van dit impulsprogramma worden naast de 'Frank De Winne aspirant mandaten' bij FWO ook oproepen voor 'Frank De Winne postdocs' bij VLAIO voorzien.

Het FWO biedt met de ‘Frank De Winne aspirant mandaten’ ontluikend onderzoekstalent de opportuniteit om een doctoraat te behalen met onderzoek naar toepassingen in de ruimtevaartindustrie. Dit biedt jonge onderzoekers kansen om het ruimtevaartonderzoek in Vlaanderen naar een hoger niveau te tillen en mogelijk een duurzame loopbaan uit te bouwen in de Vlaamse ruimtevaarteconomie.

Oproepen, evaluatie en selectie

Er zijn 3 oproepen voor 'Frank De Winne aspirant mandaten' voorzien, met respectievelijk 5, 6 en 5 te financieren mandaten. Een eerste oproep opent midden juni 2021 met uiterste indiendatum midden september 2021. De selectie wordt afgerond uiterlijk begin december 2021. De aangestelde aspiranten starten op 1 januari 2022.

De tweede en derde oproep worden geïntegreerd in de komende reguliere oproepen aspirant SB, weliswaar met een vastgelegd aantal te financieren mandaten (6 resp. 5). Een tweede oproep komt er dus vanaf december 2021, met uiterste indiendatum 1 maart 2022 en start mandaten op 1 november 2022.

De aanvraag-, evaluatie- en selectieprocedures zijn die van het programma aspirant SB.

Voor de 'Frank De Winne aspirant mandaten' ligt hierbij specifiek de nadruk op:

  • De brugfunctie tussen universiteiten en bedrijven: maximaal gebruik van mogelijkheden voorzien in Aspirant SB reglement (intersectorale mobiliteit, Art 4§2 aspirant reglement), om een deel van het onderzoek in een ander bedrijf (actief in de ruimtevaartsector) uit te voeren;
  • De opleidingscomponent met bijkomende focus op ondernemerschap en innovatie (ontwikkeling van ‘transferable skills’, Art 18§2 aspirant reglement), specifiek in de ruimtevaartsector, o.m. door middel van stages in een bedrijf of ander type organisatie;
  • Het strategisch karakter van het doctoraatsproject, met valorisatiepotentieel voor (Vlaamse) bedrijven actief in de ruimtevaartsector.

Voor de 'Frank De Winne aspirant mandaten' wordt een specifiek expertpanel opgericht, met specialisten in ruimtevaartonderzoek en -toepassingen. Zoals bij de andere aspirant SB panels zal minstens de helft van de leden geaffilieerd zijn aan een niet-Vlaamse instelling, minstens een derde rechtstreeks betrokken bij O&O in het bedrijfsleven, en hoogstens twee derde van de leden met hetzelfde gender (Art 3 peer review reglement).

Rond 15 juni 2021 volgen op deze pagina's meer concrete details over de eerste oproep.

Ruimtevaarteconomie en Vlaanderen

Ruimtevaarteconomie omvat alle aspecten van de ruimtevaartwaardeketen. Het zijn de zogenaamde 'upstream' activiteiten die nodig zijn om tuigen in de ruimte te brengen zoals de ontwikkeling en bouw van satellieten, lanceerinfrastructuur en voertuigen, ruimtestations, wetenschappelijke instrumenten, etc.  De downstream activiteiten zijn gericht op het operationeel houden en exploiteren van upstream infrastructuur, en de ontwikkeling, bouw en commercialisatie van producten en diensten die gebruik maken van ruimtevaarttechnologie en -data.

Ruimtevaarteconomie is dus een ruimer begrip dan de eigenlijke ruimtevaartindustrie.

Voorbeelden zijn satellietdata of aardobservatiedata die veranderingen aan het aardoppervlak rapporteren of ingezet worden voor positionering, telecommunicatie of meteorologie. Voor veel sectoren, gaande van landbouw tot defensie, bieden ruimtevaartdata dus een meerwaarde. Ten slotte dient de ruimtevaarteconomie ook om grote uitdagingen als klimaatverandering, mobiliteit of nieuwe veiligheidsdreigingen het hoofd te bieden

Meer lezen

Frank De Winne

Sinds januari 2000 maakt Frank De Winne deel uit van het astronautencorps van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, waar hij vandaag het hoofd is van het European Astronaut Centre, het ESA-opleidingscentrum voor astronauten in Keulen. “Ik ben blij met de investering in jong talent en het initiatief om de ruimtevaart in Vlaanderen verder te ontwikkelen”, reageert de Frank De Winne, die al tweemaal in het ruimtevaarstation ISS verbleef. “Ruimtevaart maakt meer en meer deel uit van ons dagelijkse leven. Het is een sector in groei met een hoge toegevoegde waarde. Europa mag niet achterblijven op de rest van de wereld die grote investeringen maakt. Het is daarom absoluut belangrijk dat Vlaanderen zich engageert en een loopbaan in de ruimtevaart aanmoedigt en ondersteunt" (Persbericht minister Crevits 23 april 2021)