Vlaams Supercomputer Centrum

Het Vlaams Supercomputer Centrum (VSC) is een virtueel samenwerkingsverband tussen de vijf Vlaamse universiteiten en hun associaties. Dit consortium groepeert knowhow in wetenschappelijk en technisch rekenen (scientific/technical computing, met inbegrip van high performance computing, high throughput computing, cloud computing en data processing) in Vlaanderen en huisvest infrastructuur in vier hubs: UAntwerpen, VUB, UGent en KU Leuven.

Het VSC stimuleert het gebruik van wetenschappelijk en technisch rekenen in de Vlaamse academische en bedrijfswereld. Daartoe biedt ze infrastructuur, training en dienstverlening. Tevens fungeert VSC als hefboom om het belang en de maatschappelijke meerwaarde van wetenschappelijk en technisch rekenen te promoten.

Indiendata aanvraag rekentijd Tier-1

7 februari 2022 7 juni 2022 3 oktober 2022 Reglement aanvragen gebruik Vlaamse Supercomputer 2022 Aanvraagformulier Tier-1 Compute …

» Lees meer

Tier-1-evaluatiecommissie

Deze commissie evalueert de aanvragen die ingediend werden in verband met rekentijd op de Tier-1. Zij kent eveneens de rekentijd toe. De sa…

» Lees meer

High-End Computing–raad Vlaanderen

In de HEC-raad zetelen naast vertegenwoordigers van de universiteiten, ook de SOC’s, de VWI’s en de raad van bestuur van het FWO en de industrie.

» Lees meer