Tier-1-evaluatiecommissie

Deze commissie evalueert de aanvragen die ingediend werden in verband met rekentijd op de Tier-1. Zij kent eveneens de rekentijd toe.

De samenstelling van deze commissie ziet er als volgt uit:

  • Robin Richardson, voorzitter (NleSc, Nederlands e-Science Center, Nederland)
  • Isabelle Dupays  (IDRIS, Frankrijk)
  • Lilit Axner (EuroHPC JU, Luxembourg)
  • Valeriu Codreanu (SURF, The Netherlands)
  • Tuomas Koskela (Advanced Research Computing group, University College London, UK)

Het secretariaat van deze commissie wordt door het FWO waargenomen.