Wetenschappelijke prijzen

FWO - Excellentieprijzen

De prestigieuze FWO Excellentieprijzen bekronen de wetenschappelijke carrière van eminente Vlaamse onderzoekers. De prijzen worden om de vijf jaar uitgereikt.

» Lees meer

Scientific Award AstraZeneca Foundation – Understanding the heterogeneity of human immune response to infectious agents 2021

Ter bekroning van wetenschappelijk onderzoek dat leidt tot nieuwe inzichten in de heterogeniteit van de menselijke immuunrespons op infectieuze agentia.

» Lees meer

Scientific Award AstraZeneca Foundation – New strategies in regenerative medicine 2021

Ter bekroning van wetenschappelijk onderzoek dat leidt tot nieuwe inzichten op het vlak van nieuwe strategieën voor regeneratieve geneeskunde.

 

» Lees meer

Scientific Award AstraZeneca Foundation – Gene editing as a therapeutic approach 2021

Ter bekroning van wetenschappelijk onderzoek dat leidt tot nieuwe inzichten op het vlak van genbewerking als therapeutische benadering.

» Lees meer

Baillet Latour Grant for Medical Research (GMR)

Deze grant wordt toegekend aan een jonge onafhankelijke onderzoeker om medisch onderzoek te verrichten aan een Belgische universiteit.

» Lees meer

Baillet Latour Biomedical Award 2022

De Baillet Latour Biomedical Award – Supporting Research Careers in Belgium is opgevat als een stimulans voor de ontwikkeling van de loopbaan van jonge getalenteerde wetenschappers. Deze award is bedoeld om hen te helpen bij het voortzetten of consolideren van hun innovatieve en baanbrekende onderzoeksprojecten in België.

» Lees meer

BiR&D Cross-Disciplinary PhD Award

Ter bekroning van een doctoraatsthesis die een originele en cross-disciplinaire bijdrage levert met de mogelijkheid tot industriële valorisatie en maatschappelijke relevantie. 

» Lees meer

Wetenschappelijke Prijs SofinaBoël Fellowships

Dankzij de hulp van de Koning Boudewijnstichting, namens het SofinaBoël Fonds voor Opleiding en Talent, kunnen FWO en F.R.S.-FNRS de SofinaBoël Fellowships toekennen waarmee getalenteerde PhD studenten een onderzoeks- of trainingsverblijf in het buitenland kunnen opnemen.

» Lees meer

IBM Innovation Award

Bekroont een uitmuntende doctoraatsthesis, die een originele bijdrage levert tot de informaticawetenschappen of haar toepassingen.

» Lees meer

L’Oréal-UNESCO For Women In Science Aspirantenmandaten

Het samenwerkingsprotocol tussen L’Oréal Belgilux, de Belgische Regionale Commissies voor UNESCO, het Fonds National de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS) en het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO) biedt om de twee jaar aan drie jonge vrouwen de kans om aan wetenschappelijk onderzoek te doen.

» Lees meer