Baillet Latour Biomedical Award 2023

Doel

De Baillet Latour Biomedical Award – Supporting Research Careers in Belgium is opgevat als een stimulans voor de ontwikkeling van het onderzoek van jonge getalenteerde wetenschappers. Deze award is bedoeld om hen te helpen bij het voortzetten of consolideren van hun innovatieve en baanbrekende onderzoeksprojecten in België. Het Fonds wil ook de status en zichtbaarheid van deze veelbelovende jonge onderzoekers in België versterken. Daarnaast wil het hen bijstaan om bijkomende Belgische en Europese financiering te vinden en ervoor zorgen dat ze zich kunnen ontplooien tot vooraanstaande onafhankelijke onderzoeksleiders in hun vakgebied. Ten slotte hoopt het Fonds te kunnen bijdragen aan een klimaat dat jong, nieuw en veelbelovend talent in België ondersteunt en dat ons land bovendien interessanter maakt om buitenlands talent aan te trekken.

Kenmerken

 • Prijs ter waarde van € 1.000.000 gespreid over 5 jaar
 • Domein: Neurowetenschappen
 • Het onderzoeksproject moet worden uitgevoerd in België en betreft fundamenteel, translationeel of klinisch biomedisch onderzoek.
 • In aanmerking komende uitgaven omvatten personeelskosten (exclusief het salaris van de PI), bedrijfskosten en uitrusting. Overheadkosten komen niet in aanmerking.

Profiel en voorwaarden

 • Jonge onderzoekers die maximum 12 jaar geleden hun doctoraat behaalden en aan een universiteit, in een academisch ziekenhuis en/of bepaalde onderzoeksinstellingen in België werken. Concreet betekent dit:
  • Kandidaten moeten in het bezit zijn van een doctoraatsdiploma dat niet meer dan 12 jaar vóór de deadline voor aanmelding is toegekend, d.w.z. 30 juni 2010 (mogelijk verlengd in geval van in aanmerking komende loopbaanonderbreking).
  • Kandidaten moeten aangesloten zijn bij een Belgische Universiteit, een Belgisch Universitair Ziekenhuis of een in aanmerking komend Belgisch Onderzoeksinstituut (zie reglement).
  • Aanvragers moeten tot 30 juni 2028 voltijds bij hun instelling zijn aangesteld.

 

Hoe verloopt de aanvraagprocedure

Aanvragen, opgesteld in het Engels, moeten uiterlijk op 30 juni 2022 worden ingediend via het online aanvraagsysteem op https://www.blba.be/. Het F.R.S-FNRS staat in voor de coördinatie van de selectieprocedure.

Reglementen en downloads

Het reglement, aanvraagformulier en de gids voor aanvragers zijn terug te vinden op https://www.blba.be/.  

Fonds Baillet Latour

Het Fonds Baillet Latour werd in 1974 opgericht op initiatief van graaf Alfred de Baillet Latour om diensten met een hoge menselijke waarde te promoten, aan te moedigen en te belonen. Al meer dan 45 jaar zet het Fonds zich in voor de ondersteuning van initiatieven die zich onderscheiden door hun uitstraling, hun aanzet tot menselijke uitmuntendheid of hun innovatieve benadering om de uitdagingen van de samenleving van morgen aan te gaan. Momenteel streeft het Fonds naar de verwezenlijking van zijn doelstellingen op vier terreinen: medisch onderzoek, onderwijs, erfgoed en Olympische sport. Meer informatie kan u vinden op https://fondsbailletlatour.com/nl/gezondheid en https://www.blba.be/.