Baillet Latour Grant for Medical Research (GMR)

Doel?

Het Fonds Baillet-Latour nodigt kandidaten uit een aanvraag in te dienen voor de 2020 Baillet Latour Grants for Medical Research (GMR); deze grants bedragen 150.000 EURO/jaar voor max. 5 jaar bedoeld voor onderzoek inzake "Metabole aandoeningen'

Kenmerken?

  • Deze grant wordt toegekend aan een jonge onafhankelijke onderzoeker om medisch onderzoek te verrichten aan een Belgische universiteit. Er is geen nationaliteitsvereiste. Het onderzoek moet passen in het voor 2020 gedefinieerde thema van de BAILLET LATOUR Health Prize, m.n. 'Metabole aandoeningen'.

  • De aanvragers moeten een voltijdse aanstelling met verloning hebben gedurende ten minste 5 jaar na de start van de GMR en moeten hun onderzoek verrichten aan een Belgische universiteit en/of Beglisch universitair ziekenhuis. Aanvragers dienen hun PhD te hebben behaald niet meer dan 12 jaar voor de deadline van de aanvraag, 30 juni 2019.

  • Deze GMR wordt toegekend voor een periode van 3 jaar met een mogelijkheid tot verlenging voor nog eens 2 jaar; het maximale totaalbedrag voor deze 5 jaar bedraagt 750.000 EURO. Het geld van deze grant mag gebruikt worden voor personeelskosten (met uitzondering van het loon van de aanvrager), werkingsmiddelen en uitrusting.

  • De begunstigde van de GMR wordt geselecteer door het internationale selectiepanel van de BAILLET LATOUR Medical Research Awards, dat ook de laureaat van de Health Prize kiest.

    De volgende 5-jaarlijkse grants (GMR) zullen toegekend worden in de volgende onderzoeksdomeinen: infectieziekten (2021), neurologische aandoeningen (2022), kanker (2023), cardiovasculaire aandoeningen (2024).

  • Meer informatie (o.a. reglementen en aanvraagformulier) kan u vinden op http://www.fondsbailletlatour.com (rubriek 'Gezondheid'/'Santé'). Aanvragen moeten ingediend worden via het formulier op deze website.gebruikmakend van het applicatieformulier dat beschikbaar is op www.fondsbailletlatour.com.

  • Onvolledige aanvragen worden onmiddellijk geweigerd.