IBM Innovation Award

Doel?

Het stimuleren van onderzoek in de (toegepaste) informatiewetenschappen is voor IBM Belgium zeer belangrijk. Daarom organiseert het FWO, dankzij de financiële steun van IBM Belgium, jaarlijks de ‘IBM Innovation Award’.

Kenmerken?

 • Prijs ter waarde van € 5.000
 • Bekroont een uitmuntende doctoraatsthesis, die een originele bijdrage levert tot de informaticawetenschappen of haar toepassingen in een van de volgende domeinen:
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Sociale Media
  • Analytics & Big Data
  • Mobile Computing
  • Cyber Security
  • Cloud Computing

Het informatica-luik moet zowel doorgedreven als vooruitstrevend zijn.

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent een postdoctoraal onderzoeker die zijn doctoraatsthesis aan een Vlaamse universiteit of de Koninklijke Militaire School heeft verdedigd tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020.
 • Je bent verbonden aan een erkende universiteit of aan de Koninklijke Militaire School op de datum van de deadline (1 juli 2021)

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je stelt je kandidaat uiterlijk op 1 juli 2021 door je aanvraag te versturen naar prijzen@fwo.be gebruikmakend van het juiste formulier.
 • Jouw kandidatuur wordt aan een wetenschappelijke jury voorgelegd.
 • De jury stelt een laureaat voor.
 • De raad van bestuur beslist over de toekenning. 

Reglementen en downloads