IBM Innovation Award

Doel?

Het stimuleren van onderzoek in de (toegepaste) informatiewetenschappen is voor IBM Belgium zeer belangrijk. Daarom organiseert het FWO, dankzij de financiële steun van IBM Belgium, jaarlijks de ‘IBM Innovation Award’.

Kenmerken?

 • Prijs ter waarde van € 5.000
 • Bekroont een uitmuntende doctoraatsthesis, die een originele bijdrage levert tot de informaticawetenschappen of haar toepassingen in een van de volgende domeinen:

  • Artificial Intelligence (AI)
  • Analytics & Big Data
  • Cyber Security
  • (Hybrid) Cloud Computing
  • Quantum Computing

Het informatica-luik moet zowel doorgedreven als vooruitstrevend zijn.

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent een postdoctoraal onderzoeker die zijn doctoraatsthesis aan een Vlaamse universiteit of de Koninklijke Militaire School heeft verdedigd tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021.
 • Je bent verbonden aan een erkende universiteit of aan de Koninklijke Militaire School op de datum van de deadline (4 maart 2022).

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je stelt je kandidaat uiterlijk op 4 maart 2022 door je aanvraag te versturen naar prijzen@fwo.be gebruikmakend van het juiste formulier.
 • Jouw kandidatuur wordt aan een wetenschappelijke jury voorgelegd.
 • De jury stelt een laureaat voor.

Reglementen en downloads