Aspiranten mandaten L'Oréal - UNESCO

Het samenwerkingsprotocol tussen L’Oréal Belgilux, de Belgische Regionale Commissies voor UNESCO, het Fonds National de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS) en het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO) biedt om de twee jaar aan drie jonge vrouwen de kans om aan wetenschappelijk onderzoek te doen. De drie beurzen, elk ter waarde van 30.000 euro, zijn bestemd voor onderzoek in het domein biomedische wetenschappen of wetenschap en technologie. Sinds zijn ontstaan mochten al 18 vrouwelijke wetenschappers deze beurs voor hun uitmuntende werk ontvangen.

Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) en het Fonds National pour la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS) maken een eerste selectie van de kandidaten. Elk fonds stelt minimum 5 en maximum 10 vrouwelijke kandidaten voor aan de L’Oréal-UNESCO-jury, die dan de beurzen toekent. De jury wordt voorgezeten door professor Christine Van Broeckhoven. Zij was in 2006 de Laureate voor Europa van de International L'Oréal-UNESCO Award For Women in Science.

De L’Oréal-UNESCO-beurzen kaderen in een overeenkomst die L’Oréal en UNESCO op 29 september 1999 sloten ter promotie van vrouwen in de wetenschap. Naast de nationale beurzen reikt L’Oréal-UNESCO jaarlijks prijzen uit aan vijf verdienstelijke vrouwelijke professoren, één per regio. Bovendien kent de organisatie ook 54 nationale en regionale beurzen toe aan beloftevolle vrouwelijke onderzoekers in 118 landen.