Scientific Award AstraZeneca Foundation – Psycho-social vulnerability during the pandemic 2022

Doel?

Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek is voor de AstraZeneca Foundation zeer belangrijk. Daarom organiseert het FWO en F.R.S.-FNRS, op initiatief van de AstraZeneca Foundation in 2022 een wetenschappelijke prijs ter bekroning van innovatief onderzoek in het gebied van psychosociale kwetsbaarheid tijdens de pandemie.

Kenmerken?

  • Prijs ter waarde van € 25 000
  • Ter bekroning van wetenschappelijk onderzoek dat leidt tot nieuwe inzichten op het vlak van psychosociale kwetsbaarheid tijdens de pandemie
  • De prijs zal toegekend worden aan een gevestigde onderzoeker als erkenning voor zijn/haar eerder gepresteerde werk, rekening houdende met de eventuele perspectieven die het werk in de toekomst aan dit domein kan bieden.

Profiel en voorwaarden?

  • Je bent in het bezit van een doctoraat.
  • Je hebt je eerste doctoraatsdiploma maximaal 15 jaar voor de uiterste indiendatum van de aanvraag behaald (eventueel verlengd in geval van ontvankelijke loopbaanonderbrekingen, zie reglement).
  • De prijs kan enkel toegekend worden aan een onderzoeker van minstens postdoctoraal niveau en geaffilieerd aan een Belgische universiteit of universitair ziekenhuis. Je hebt in België onderzoeksactiviteiten uitgevoerd binnen een biomedische context of in klinische psychologie/sociale wetenschappen gedurende minstens 5 aaneensluitende jaren voorafgaand aan de deadline voor deze aanvraag.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

  • Je stelt je kandidaat door het aanvraagformulier, correct en volledig ingevuld (in het Engels), in te dienen ten laatste op 04 juli 2022.
  • Je kandidatuur wordt aan een jury voorgelegd.
  • De jury stelt één laureaat voor deze prijs voor.

Reglementen en downloads

Contact

Voor bijkomende informatie kan u contact opnemen met het FWO op prijzen@fwo.be.