Scientific Award AstraZeneca Foundation – Understanding the heterogeneity of human immune response to infectious agents 2021

Doel?

Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek is voor de AstraZeneca Foundation zeer belangrijk. Daarom organiseert het FWO en F.R.S.-FNRS, op initiatief van de AstraZeneca Foundation in 2021 een wetenschappelijke prijs ter bekroning van innovatief onderzoek dat leidt tot inzicht in de heterogeniteit van de menselijke immuunrespons op infectieuze agentia.

Kenmerken?

  • Prijs ter waarde van € 25.000
  • Ter bekroning van wetenschappelijk onderzoek dat leidt tot nieuwe inzichten in de heterogeniteit van de menselijke immuunrespons op infectieuze agentia.
  • De prijs zal toegekend worden aan een gevestigde onderzoeker als erkenning voor zijn/haar eerder gepresteerde werk, rekening houdende met de eventuele perspectieven die het werk in de toekomst aan dit domein kan bieden.

Profiel en voorwaarden?

  • Je bent in het bezit van een doctoraat.
  • Je bent nog geen 45 jaar oud op de datum van de deadline.
  • De prijs kan enkel toegekend worden aan een onderzoeker van minstens postdoctoraal niveau en geaffilieerd aan een Belgische universiteit. Je hebt in België onderzoeksactiviteiten uitgevoerd binnen een biomedische context gedurende minstens 5 jaar voorafgaand aan de deadline voor deze aanvraag.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

  • Je stelt je kandidaat door het aanvraagformulier, correct en volledig ingevuld (in het Engels), in te dienen ten laatste op 12 juli 2021.
  • Je kandidatuur wordt aan een jury voorgelegd.
  • De jury stelt één laureaat voor deze prijs voor.

Reglementen en downloads

Contact

Voor bijkomende informatie kan u contact opnemen met het FWO op prijzen@fwo.be.