Umicore Materials Technology PhD Award

Doel?

Op initiatief van Umicore organiseren het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) en het Fund for Scientific Research-FNRS (F.R.S.-FNRS) de ‘Umicore Materials Technology PhD Award’ ter bekroning van een originele bijdrage in een van de volgende domeinen:

  • Materialen voor emission catalysis
  • Materialen voor batterijen

Kenmerken?

De award bedraagt 10.000 € en zal toegekend worden ter bekroning van origineel en wetenschappelijk uitmuntend doctoraatsonderzoek in de hierboven opgesomde domeinen.

Profiel en voorwaarden?

De award zal toegekend worden aan een onderzoeker voor een doctoraat behaald tussen 1 januari 2016 en 31 december 2017 aan een erkende universiteit (wereldwijd).

De toekenning gebeurt op aanbeveling van een onafhankelijke wetenschappelijke jury, aangesteld door F.R.S.-FNRS en FWO, en volgens een evaluatieprocedure in 2 stappen. In een eerste stap onderzoekt de jury alle ingediende dossiers, waaruit beslist wordt tot een shortlist met de beste aanvragen.

De kandidaten op de shortlist zullen in een 2de stap uitgenodigd worden om hun werk voor te stellen tijdens een interview met de juryleden en enkele representatieve leden van de Umicore R&D personeel (mogelijkheid tot video-interview/Skype is voorzien indien nodig). In deze fase zal de uiteindelijke winnaar van de award gekozen worden.

Procedure

Je kan je kandidatuur indienen via het hiertoe voorziene formulier (zie onder) ten laatste op 17 september 2018 via prijzen@fwo.be, met de volgende verplichte documenten:

  • een wetenschappelijke samenvatting van je werk, waarin je duidelijk de originaliteit en relevantie voor je onderzoeksdomein uitlegt (max. 5 pagina's)
  • een summary in "layman's terms" (max. 1/2 pagina);
  • een elektronische versie van je doctoraat (pdf);
  • een curriculum vitae.

Alle documenten moeten in het Engels zijn (behalve het doctoraat indien niet oorspronkelijk in het Engels geschreven).

Reglementen en downloads

Meer info?

Contacteer prijzen@fwo.be voor verdere informatie.