Wetenschappelijke prijs studiecentrum Prinses Joséphine-Charlotte

Doel?

In 2021 zal het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) samen met het Fonds de la Recherche Scientifique-FNRS (F.R.S-FNRS) de tweejaarlijkse Wetenschappelijke Prijs van het Studiecentrum Prinses Joséphine-Charlotte toekennen. Deze prijs ter waarde van 12 500 EUR beoogt het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek in het domein van de virologie.

Kenmerken?

  • Prijs ter waarde van 12.500 EUR
  • Deze Prijs beloont wetenschappelijk onderzoek in het domein van virale infecties, gerelateerd aan gezondheid. De prijs is bedoeld voor beloftevolle onderzoekers van ten minste postdoctoraal niveau die op het moment van de deadline voor aanvragen verbonden zijn aan een universiteit van de Fédération Wallonie-Bruxelles, aan een universiteit van de Vlaamse Gemeenschap of aan een federaal/regionaal onderzoekscentrum. De prijs kan toegekend worden aan een onderzoeksteam i.p.v. aan een individuele onderzoeker; in uitzonderlijke omstandigheden kan de prijs ook gedeeld worden door meerdere onderzoekers.

Profiel en voorwaarden?

  • Op het moment van de deadline voor deze prijs ben je als onderzoeker verbonden aan een universiteit van de Vlaamse Gemeenschap, aan een universiteit van de Fédération Wallonie-Bruxelles (aanvragen via F.R.S.-FNRS) of aan een federaal of regionaal onderrzoekscentrum (bv. Instituut voor Tropische Geneeskunde; VIB; VITO; SCK-CEN;... (niet-exhaustieve opsomming).
  • Het wetenschappelijk onderzoek in kwestie is nog niet eerder beloond met een wetenschappelijke prijs of een eerdere prijs van het Studiecentrum Joséphine-Charlotte.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Aanvragen moeten ten laatste op 1 maart 2021 worden ingediend per e-mail via het adres prijzen@fwo.be. Volgende documenten zijn vereist:

  • het aanvraagformulier, ingevuld in het Engels en met een lijst van publicaties,
  • een gedetailleerd CV.

De prijs wordt toegekend op basis van de beslissing van een wetenschappelijke jury samengesteld door FWO en F.R.S.-FNRS.

Reglementen en downloads

Dit reglement bevat alle voorwaarden, procedures etc. om te kandideren voor de Wetenschappelijke Prijs Studiecentrum Prinses Joséphine-Charlotte.

Contact

Voor bijkomende informatie kan u contact opnemen met het FWO op prijzen@fwo.be.