Grote interesse voor Odysseusprogramma

07/11/2006

PERSMEDEDELING VAN FIENTJE MOERMAN, VICEMINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDERNEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE HANDEL

Vlaams minister van Wetenschap en Innovatie Fientje Moerman stelt vandaag de tussentijdse resultaten voor van Odysseus, het programma dat de internationale mobiliteit van onderzoekers wil bevorderen.

Het grote succes van het Odysseusprogramma is af te meten aan de vele aanvragen die al werden ingediend. Aan de KULeuven alleen al waren er 111 kandidaatstellingen, waarvan er 17 werden weerhouden voor verdere bespreking. Op basis van voorlopige cijfers van de verschillende universiteiten, kunnen we stellen dat er momenteel een vijftigtal dossiers voor Odysseus-financiering worden ingediend.

Odysseus biedt Vlaamse en buitenlandse toponderzoekers die naar Vlaanderen (terug)komen over een periode van vijf jaar een ingroeifinanciering die hen in staat moet stellen om hier een eigen onderzoeksgroep uit te bouwen. Minister Moerman trekt voor dit programma jaarlijks tot en met 2010 12 miljoen euro uit.

80 % van deze gelden worden over de universiteiten verdeeld volgens de sleutel van de Bijzondere Onderzoeksfondsen (BOF) *. De overige 20% wordt verdeeld op basis van een open competitie tussen de universiteiten.

Speciaal voor dit programma werd ook een nieuw logo ontworpen. Samen met de brochure, advertenties in verschillende toptijdschriften en twee ontmoetingsmomenten tussen Vlaamse onderzoekers in het buitenland en minister Moerman zelf moet dit logo Vlaanderen op de wereldkaart zetten als thuishaven voor topwetenschap.

* De BOF-sleutel is een performantiegerelateerde sleutel, die tot nu toe de beste en meest objectieve manier is om de onderzoekskwaliteit van de universiteiten in kaart te brengen.

Persinfo:

Frank Beckx, woordvoerdervan minister Moerman