Hercules: structurele financiering voor middelzware en zware onderzoeksinfrastructuur

12/09/2006

PERSMEDEDELING VAN FIENTJE MOERMAN, VICE-MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDERNEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE HANDEL

Vandaag heeft Vlaams minister van Wetenschap en Innovatie Fientje Moerman op de campus Gasthuisberg van de KU Leuven het nieuwe Hercules-programma voorgesteld.

Het Hercules-programma wil grootschalige investeringen in onderzoeksapparatuur voor zowel fundamenteel als strategisch basisonderzoek mogelijk maken. De Vlaamse overheid zal voor 70 tot 90% tussenkomen in de aankoop‑ en onderhoudskosten. Op die manier wil de minister wetenschappelijk onderzoek stimuleren en de continuïteit ervan verzekeren.

Voor de middelzware apparatuur (investeringskost tussen 150.000 en 1.500.000 euro) worden de Hercules-gelden verdeeld over de verschillende associaties. Dit gebeurt volgens een verdeelsleutel die rekening houdt met het percentage middelen dat de universiteit ontvangt uit het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) en het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF). Hoe beter de prestaties, hoe groter het aandeel in het BOF en het IOF en hoe meer toegang tot de Hercules-gelden.

Dankzij een a priori‑verdeelsleutel kunnen associaties hun investeringen ook veel strategischer en toekomstgerichter plannen.

Voor de selectie van investeringen in zware apparatuur (> 1.500.000 euro) worden twee bijzondere commissies opgericht. Hercules Science zal bestaan uit internationale experts die de investering beoordelen op haar wetenschappelijke kwaliteit. Daarna bekijkt Hercules Invest het financiële plaatje van de excellent beoordeelde aanvragen en onderzoekt of het investeringsvoorstel voldoende realistisch is. In deze commissie is onder meer de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) vertegenwoordigd.

Hercules wordt de derde grote pijler van het Vlaamse wetenschapsbeleid. Eerder lanceerde minister Moerman hetOdysseus‑programma, dat bedoeld is om Vlaamse toponderzoekers terug naar Vlaanderen te halen en in één klap ook buitenlandse toponderzoekers aan te trekken.

Met het Methusalem‑programma kunnen Vlaamse wetenschappers rekenen op langdurige en structurele financiering. Zo moeten ze niet elk jaar opnieuw de nodige financiering sprokkelen, met het risico op een vroegtijdige beëindiging van hun onderzoeksproject.

Begin 2007 wordt het Hercules-programma operationeel. Met Hercules, Odysseus en Methusalem zal Vlaanderen over een krachtig instrumentarium beschikken om internationaal vooruitstrevend onderzoek te blijven doen.

Persinfo:

Frank Beckx, woordvoerder, 02‑552 61 10