Methusalem-programma geeft toponderzoekers structurele financiering

14/02/2006

PERSMEDEDELING van FIENTJE MOERMAN, VICE-MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDERNEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE HANDEL

Op voorstel van Vlaams minister van Wetenschap en Innovatie Fientje Moerman keurde de Vlaamse Regering vandaag principieel het besluit goed dat toponderzoekers een structurele financiering geeft.

Het Methusalem-programma wil Vlaamse toponderzoekers voor een lange duur een structurele financiering geven. Dankzij dit programma moeten deze wetenschappers niet elk jaar naar de nodige financiering zoeken, maar kunnen ze op langere termijn aan hun onderzoeksproject werken, legt minister Moerman uit.

Elke Vlaamse universiteit heeft vandaag een aantal onderzoeksgroepen die substantieel bijdragen aan de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis en hiervoor internationale erkenning genieten. Zij zijn sterk afhankelijk van projectfinanciering waardoor de stabiliteit van dergelijke onderzoeksgroepen erg fragiel is. Het wegvallen van de financiering leidt er vaak toe dat onderzoeksprojecten vroegtijdig worden beëindigd.

Het Methusalem-programma wil daar een oplossing voor bieden. Universiteiten die in aanmerking willen komen voor deze financiering moeten een dossier indienen dat een onderzoeksplan van zeven jaar bevat. De dossiers worden door een internationaal panel van onderzoekers beoordeeld. Het panel toetst of de kandidaten voldoen aan de standaarden van internationale uitmuntendheid.

In 2006 trekt de Vlaamse overheid 3 miljoen euro uit voor het Methusalem-programma. De middelen worden aan de Vlaamse universiteiten toegekend op basis van de verdeelsleutel van het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF).

Het Methusalem-programma sluit aan bij het vorig jaar goedgekeurde Odysseus-programma. Het Odysseus-programma biedt Vlaamse en buitenlandse toponderzoekers die naar Vlaanderen (terug)komen over een periode van vijf jaar een ingroeifinanciering die het hen in staat moet stellen om hun onderzoek hier verder uit te bouwen.

Persinfo:

Annemie Nijs, woordvoerster, 02‑552 61 11