115 extra vorsers in fundamenteel onderzoek via Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen in academiejaar 2007-2008

07/09/2007

Brussel, 5 juli 2007–De Raad van Bestuur van het FWO heeft zopas haar budget van 184 miljoen € toegekend voor het academiejaar 2007-2008, Dit is een stijging met 11% tegenover het vorige jaar. Door de nieuwe toekenningen zullen vanaf 2008 zo’n 2100 onderzoekers en 220 technici via het FWO-onderzoeksbudget aan het werk zijn. Dit betekent dat er 115 extra vorsers en 9 extra technici aan de slag kunnen.

Einde juni heeft het FWO de onderzoeksmiddelen voor het academiejaar 2007-2008 toegekend. De toekenningen hebben betrekking op 4 specifieke domeinen van het fundamenteel onderzoek in Vlaanderen:

·        vorming van jonge onderzoekers door de toekenning van doctoraatsbeurzen 7

·        ondersteuning van excellente onderzoekers via postdoctorale onderzoeksmandaten

·        financiering van onderzoeksprojecten inzake grensverleggend onderzoek

·        toekenning van uitrusting- en werkingskredieten aan onderzoekers

Voor 2007-2008 bedraagt het FWO budget 184 miljoen € of 18 miljoen € meer dan het jaar tevoren. Het budget wordt als volgt verdeeld:

·        78% gaat naar de lonen van de 2100 onderzoekers

·        15% gaat naar werkingsmiddelen

·        7% gaat naar aankoop van uitrusting

Door de verhoogde budgetten zal het FWO voor het komende academiejaar het aantal ondersteunde onderzoekers kunnen doen stijgen van 1985 in 2007 naar zo’n 2100 onderzoekers in 2008. Het aantal technici in dienst met FWO-geld zal stijgen van 211 in 2007 naar 220 in 2008.

Werkingstoelage

Nieuw in 2007/2008 is de ter beschikkingstelling aan alle vorsers/mandaathouders van het FWO van een basisbedrag voor werking, de zogenaamde “bench fee”.

Elke FWO onderzoeker / mandaathouder krijgt van nu af aan een forfaitair werkingskrediet van 3700 € à 4000 €, waarbij hij/zij autonoom over de aanwending kan beslissen. Zo kan hij/zij dit gebruiken voor deelname aan internationale congressen, voor publicatie van wetenschappelijk onderzoek, voor korte buitenlandse verblijven in Europa of andere zaken nodig voor zijn of haar onderzoek.

Het FWO maakt voor dit nieuwe initiatief in het totaal jaarlijks zo’n 6 miljoen € vrij. Deze nieuwe maatregel betekent een aanzienlijke drempelverlaging voor vorsers om in de toekomst deel te nemen aan buitenlandse congressen, workshops of colloquia, die het eigen onderzoek op een hoger niveau kunnen tillen.

Deze werkingstoelage kan ook een rol spelen bij het stimuleren van de valorisatie van de wetenschappelijke output (o.a. via de financiering van publicaties) en betekent tevens een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging.

Hierdoor hoeven mandaathouders / onderzoekers voortaan geen tijdrovende procedures meer te doorlopen om kleine verplaatsingen, kleine apparatuur of werkingsmiddelen te bekostigen. Bovendien moeten universiteiten geen extra middelen vrijmaken voor de omkadering van de FWO mandaathouders.

Meer vorsers

Het aantal vorsers dat het FWO kan ondersteunen in 2007/2008 stijgt dus aanzienlijk. Het FWO blijft er echter op toezien dat onderzoekers geselecteerd worden op basis van excellentie. De slaagcijfers voor individuele onderzoeksmandaten bedragen nog steeds ongeveer 33% van de aanvragen.

Over het FWO

Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) stimuleert het ontwikkelen van nieuwe grensverleggende kennis in alle wetenschappelijke disciplines. Het FWO financiert excellente onderzoekers en onderzoeksprojecten. In academiejaar 2006-2007 steunde het FWO ongeveer 1985 onderzoekers en 1030 onderzoeksprojecten. Het FWO krijgt financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap, de federale overheid en vele bedrijven en stichtingen.

Voor meer informatie:

dr. ir. Mevr. E. Monard 
02/550.15.15