Minister Ceysens op werkbezoek bij FWO

22/11/2007

Brussel, 21 november 2007 – Vandaag heeft Vlaams minister Patricia Ceysens, verantwoordelijk voor economie, ondernemen, wetenschap, innovatie en buitenlandse handel, een werkbezoek gebracht aan het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO). Zij ontmoette er de raad van bestuur, die sinds kort voorgezeten wordt door Professor Benjamin Van Camp, rector van de VUB. Tijdens de vruchtbare gedachtenwisseling met de minister werden belangrijke aandachtspunten voor 2008 toegelicht.

Met haar werkbezoek aan het FWO toonde de minister aan dat het Vlaamse wetenschapsbeleid veel belang hecht aan het fundamenteel, grensverleggend onderzoek. Dankzij de belangrijke steun van de Vlaamse Overheid maakt het FWO immers belangrijk fundamenteel onderzoek mogelijk en zorgt er voor dat Vlaanderen mee aan het voortouw van innovatie blijft staan.

Dit zal ook opnieuw geconcretiseerd worden in het FWO-beleidsplan van 2008-2012, dat binnenkort ter goedkeuring van de Vlaamse regering voorligt. Professor Van Camp, de nieuwe voorzitter van het FWO, licht toe: “In het beleidsplan hebben wij de belangrijke krijtlijnen uitgetekend, die tegemoetkomen aan de groeiende internationalisering en mobiliteit van onderzoek en onderzoekers enerzijds en met oog voor de nieuwe nationale en internationale programma’s anderzijds. Excellentie blijft het sleutelwoord. Nog meer dan vroeger stuurt het FWO dit via digitale weg, op flexibele wijze, met een open vizier en transparante communicatie.”

De minister wisselde van ideeën met de raad van bestuur van het FWO, die bestaat uit vertegenwoordigers van universiteiten, onderzoeksinstellingen en de bedrijfswereld. “De minister was ook ook bijzonder geïnteresseerd in de recente inhaalbeweging van genderevenwicht in onze wetenschappelijke commissies”, licht Elisabeth Monard, secretaris-generaal van het FWO toe, “waardoor er nu 20 % van de leden vrouwen zijn t.o.v. 11% in 2006.” Deze ‘evenwichtiger’ commissies gaan in 2008 van start.

De minister evalueerde bij afloop haar werkbezoek: “Uit de gesprekken met rectoren en vertegenwoordigers van universiteiten, onderzoekinstellingen en de FWO administratie merk ik dat het fundamenteel onderzoek in Vlaanderen veel gedreven krachten kent. Ik zal het beleidsplan 2008-2012 dan ook aandachtig doornemen en dit verder met hen bespreken. Ik ben ook blij te vernemen dat het FWO in 2008 voor zijn 80ste verjaardag een aantal gepaste initiatieven plant om het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek voor het voetlicht te brengen.”

2008 is dus in meer dan één opzicht een belangrijk jaar voor het FWO

Over het FWO

Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) stimuleert het ontwikkelen van nieuwe grensverleggende kennis in alle wetenschappelijke disciplines. Het FWO financiert excellente onderzoekers en onderzoeksprojecten. In academiejaar 2006-2007 steunde het FWO ongeveer 1985 onderzoekers en 1030 onderzoeksprojecten. Het FWO krijgt financiële steun van de Vlaamse Overheid, de federale overheid en vele bedrijven en stichtingen.