Herman Balthazar blikt terug op 80 jaar onderzoek; 14 Vlaamse topwetenschappers dromen van de toekomst

02/12/2008

Kennismakers – 80 jaar Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen

Brussel,  oktober 2008 -  Naar aanleiding van het 80-jarig bestaan van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen wordt er een uniek tijdsdocument uitgegeven. Professor Herman Balthazar biedt ons een historisch-wetenschappelijke kijk doorheen die 80 bewogen jaren. De resultaten van tachtig jaar investering in wetenschappers liegen er dan ook niet om: van de ballon van Picard tot de stamcellen van Verfaille: heel wat onderzoek uit onze regionen heeft ons wereldbeeld sterk veranderd. Maar de publicatie Kennismakers – 80 jaar Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen stopt niet in 2008. Veertien van onze meest gerenommeerde wetenschappers uit diverse disciplines werpen een blik in de toekomst van hun vakgebied en de wetenschappelijke uitdagingen waar de wereld voor staat.

Het boek Kennismakers – 80 jaar Fonds Wetenschappelijk onderzoek gaat terug naar 1 oktober 1927, toen Albert I in Seraing de top van de toenmalige bedrijfsleiders opriep om fundamenteel wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen als garantie en motor voor economische ontwikkeling. Op 27 april 1928 was het dan zover: de instelling voor openbaar nut, het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek was geboren. Professor Balthazar schetst in het boek de succesvolle financiering door privé-kapitaal van het fonds, de groei van het fonds en zijn middelen, de internationalisering van de wetenschappelijke wereld, de samenwerking met de universiteiten, de regionalisering van het Fonds als gevolg van de staatshervormingen in de jaren 80, … Dit alles wordt aangevuld met historische grafieken over middelen en mandaathouders, alsook de spreiding over universiteiten, disciplines en geslacht: deze weerspiegelen het tijdsbeeld doorheen de jaren. Alleen al de sterk gewijzigde verhouding mannelijke/vrouwelijke onderzoekers vertelt veel over ons land toen en nu.

Het boek wordt geïllustreerd met tijdsdocumenten, foto’s, historische manuscripten. We zien daarop ondermeer de redevoering van Koning Albert I in Seraing (1927), de stratosfeerballon van Picard (1931, de archeologische opgravingen in Apamea, Syrië (1930), de wetenschappelijke expedities van de Gerlache naar Antartica (1957), …

In een tweede deel van het boek interviewde wetenschapsjournalist Jan Van Pelt 14 topwetenschappers uit Vlaanderen over hun visie op de wetenschappelijke uitdagingen vandaag en morgen. Het zijn wetenschappers uit de meest diverse domeinen, die allen van financiering genieten via het nieuwe Methusalem programma. Met dit programma krijgen gevestigde onderzoekers en onderzoeksgroepen een substantiële financiering gedurende zeven jaar.

Volgende wetenschappers komen aan het woord:

 • Roel Baets, hoofd van Photonics Research Group, UGent
 • Bea Cantillon, directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen
 • Peter Carmeliet, directeur van het Vesalius Research Center, VIB
 • Anne De Paepe, directeur van het Laboratorium voor Medische Genetica
 • Bart de strooper, wetenschappelijk directeur Molecular and Developmental Genetics
 • Jan Delcour, hoofd Laboratorium voor levensmiddelenchemie en -biochemie, KULeuven
 • Dirk Inzé, wetenschappelijk directeur van het departement Plant Systems Biology
 • Marc Leman, hoofd van de vakgroep Musicologie van de Universiteit Gent en van het Instituut voor Psycho-akoestiek en Elektronische Muziek (IPEM)
 • Danny Pipeleers, hoofd van het Diabetes Research Center aan de VUB, Brussel
 • Johan Schoukens, professor Elektronica en Informatieverwerking VUB, groep Data Driven Modelling
 • Christine Van Broeckhoven, wetenschappelijk directeur Laboratorium voor Moleculaire Genetica, Universiteit Antwerpen
 • Jaco Vangronsveld, directeur Centrum voor Milieukunde, Laboratorium voor Milieubiologie van de UHasselt
 • Marc Waelkens, projectleider van Sagalassos en directeur van het Center for Archaeological Sciences ( K.U.Leuven)
 • Patrick Wagner, hoofd van de onderzoeksgroep Biosensoren van het Instituut voor Materiaalonderzoek van de UHasselt

Wetenschapsjournalist Jan Van Pelt heeft deze interviews verwerkt tot eigentijdse essays. Deze veertien portretten worden ingeleid door Kaat Wils, cultuurhistorica.

De algemene inleiding van het boek is van de hand van Elisabeth Monard, secretaris-generaal van het FWO.

Het boek is verkrijgbaar in het Nederlands en het Engels.

Praktische informatie:

Kennismakers, 80 jaar Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen is een uitgave van het FWO, Tijdsbeeld en Pièce Montée.

De uitgave telt 190 pagina’s en is verkrijgbaar in het Nederlands en in het Engels.

Het eerste exemplaar van deze uitgave werd op 23 oktober 2008 officieel overhandigd aan Koning Albert II.

Verkrijgbaar bij het FWO en in de gespecialiseerde boekhandel.