Kennismakers – 80 jaar Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen

02/12/2008

VAN 1/12/2008 TOT 31/1/2009 IN HET PALEIS DER ACADEMIËN

Brussel,  november 2008 -  Naar aanleiding van het 80-jarig bestaan van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen reist er momenteel een tentoonstelling doorheen Vlaanderen. Deze tentoonstelling laat de resultaten van tachtig jaar investering in wetenschappers zien: van de ballon van Piccard tot de stamcellen van Verfaillie: alles komt aan bod. Bovendien kan elke bezoeker via een unieke interactieve databank over zowat elk onderwerp studiewerk terugvinden. Samen met de tentoonstelling wordt ook de publicatie Kennismakers – 80 jaar FWO uitgegeven. Naast een blik op de geschiedenis werpen in dit boek veertien van onze meest gerenommeerde wetenschappers uit diverse disciplines een blik op  de toekomst van hun vakgebied en de wetenschappelijke uitdagingen waar de wereld voor staat.

De tentoonstelling 80 jaar Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen  gaat terug naar 1 oktober 1927, toen Albert I in Seraing de top van de toenmalige bedrijfsleiders opriep om fundamenteel wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen als garantie en motor voor economische ontwikkeling. Op 27 april 1928 was het dan zover: de instelling voor openbaar nut, het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek was geboren. De tentoonstelling vervolgt met de succesvolle financiering door privé-kapitaal van het fonds, de groei van het fonds en zijn middelen, de internationalisering van de wetenschappelijke wereld, de samenwerking met de universiteiten, de regionalisering van het Fonds als gevolg van de staatshervormingen in de jaren 80, … Dit alles wordt aangevuld met historische grafieken over middelen en mandaathouders, alsook de spreiding over universiteiten, disciplines en geslacht: deze weerspiegelen het tijdsbeeld doorheen de jaren. Alleen al de sterk gewijzigde verhouding mannelijke/vrouwelijke onderzoekers vertelt veel over ons land toen en nu.

De tentoonstelling wordt geïllustreerd met tijdsdocumenten, foto’s, historische manuscripten. We zien daarop ondermeer de redevoering van Koning Albert I in Seraing (1927), de stratosfeerballon van Piccard (1931, de archeologische opgravingen in Apamea, Syrië (1930), de wetenschappelijke expedities van de Gerlache naar Antartica (1957), …

Een uniek staaltje wetenschapsgeschiedenis zit ook vervat in de interactieve databank die tijdens de tentoonstelling te raadplegen is. Niet alleen zijn er heel wat geluids-, beeld- en filmfragmenten in vervat, ook kan men er grasduinen in de onderwerpen die onderzoekers in die 80 jaar hebben bezig gehouden: wie onderzocht wat en wanneer? Het is voor de eerste keer dat deze gegevens vrij toegankelijk worden gesteld voor het grote publiek.

Praktische informatie:

80 jaar Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen

Tentoonstelling in het KVAB -  Paleis der Academiën – Hertogstraat 1 – 1000 Brussel

Van 1/12/2008 tot en met 31/1/2009 (gesloten tijdens de Kerstvakantie)

Toegang: Gratis

Nadien zal de tentoonstelling rondreizen doorheen het Vlaamse land.