2010 brengt nieuwe evaluatiestructuur voor het FWO

11/10/2009

BELANGRIJKE WIJZIGING VOOR ONDERZOEKERS

Brussel, 8 oktober 2009 – Onder het motto ‘Kennismakers kiezen’ heeft de nieuwe voorzitter van het FWO, prof P. De Knop, vandaag de start gegeven van het wetenschappelijke academiejaar van het FWO. Tijdens deze bijeenkomst discussieerden Vlaamse vorsers over de hernieuwde aanpak van de evaluatiestructuur die het FWO vanaf 1 januari 2010 invoert. ‘Excellentie’ en ‘Peer review’ door nationale en internationale experten zijn daarbij de twee belangrijke maatstaven.

De onderzoekers in Vlaanderen die in aanmerking willen komen voor financiering van hun fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, kloppen daarvoor bij het FWO aan. Om zich er van te vergewissen dat de beste onderzoekers zich zullen inzetten met dit gemeenschapsgeld, zorgt het FWO ervoor dat nationale en internationale experten - per discipline - hierbij een doordachte keuze maken.

Elisabeth Monard, secretaris-generaal van het FWO: “Sinds de oprichting van het FWO in 1928, zijn de wetenschappelijke commissies, het kloppend hart van onze instelling, meegeëvolueerd . met de Vlaamse wetenschappelijke wereld. Omdat het hedendaagse onderzoekveld,heel wat meer internationaal en multidisciplinair is geworden, drong een nieuwe aanpassing zich op.” Om de meest excellente vorsers in Vlaanderen onderzoeksfondsen toe te wijzen, heeft het FWO deze commissies omgevormd tot FWO-expertpanels, met nog meer internationale inbreng. De gewijzigde structuur met deze nieuwe expertpanels gaat vanaf 1 januari 2010 van start.

Vandaag hebben in de Brusselse KVS het kruim van onze Vlaamse onderzoekers verzameld om deze nieuwe aanpak te bespreken. David Stonner, hoofd van het Europese bureau van de National Science Foundation (NSF, Verenigde Staten) trad er met hen in discussie over de nieuwe mogelijkheden die het Vlaamse systeem biedt. ‘Peer Review’ was daarbij een belangrijk discussiethema.

VUB-Rector Paul De Knop, die in 2009-2010 het voorzitterschap van het FWO waarneemt, verwelkomde ook de nieuwe minister van Wetenschapsbeleid Ingrid Lieten en hoopt samen met haar de wetenschappelijke uitstraling van Vlaanderen in binnen- en buitenland te vergroten.