6,5% meer FWO vorsers voor academiejaar 2009-2010

24/06/2009

Brussel, 24 juni 2009 – De Raad van Bestuur van het FWO heeft zopas nieuwe onder­zoeksmandaten toegekend voor het academiejaar 2009-2010. Bijna 400 onderzoekers starten in oktober een nieuwe mandaatperiode en budgetgewijs betekent dit dat het FWO 4% meer investeert dan vorig jaar in de Vlaamse onderzoeks­gemeenschap. Het aantal verlengingen van onderzoeksmandaten steeg met maar liefst 15 %. In totaal zijn er 100 meer FWO-onderzoekers dan vorig jaar, goed voor een stijging met 6,5%.

Het FWO heeft zijn onderzoeksmandaten en de bijhorende werkingstoelagen voor het academie­jaar 2009-2010 toegekend. Voor de vorming van jonge onderzoekers zijn er de doctoraatsbeurzen en voor de ondersteuning van gevorderde excellente onderzoekers zijn er de postdoctorale onderzoeksmandaten. Naast hun salaris ontvangen zij ook een forfaitaire werkings­toelage die zij vrij kunnen besteden voor hun onderzoek.

Zo zullen er 215 nieuwe aspiranten (doctorandi) aan de slag kunnen en 174 postdoctorale onderzoekers vatten een nieuw onderzoeksmandaat aan. Daarnaast werden er ook nog 6 klinische doctoraatsbeurzen, 8 fundamenteel klinische mandaten en 3 bijzondere doctoraats­beurzen toegekend. Naast deze nieuwe mandaten krijgen 286 pre- en postdoctorale onder­zoekers een hernieuwing, wat goed is voor een stijging van 15% in vergelijking met vorig jaar.

In totaal stijgt het aantal aspiranten in oktober van 763 tot 818 en het aantal postdocs van 698 tot 739. Samen met de kleine mandaatcategorieën brengt dit het totaal onderzoekers op 1643, wat betekent dat er 100 meer (of 6,5%) dan vorig jaar aan de slag gaan.

Voor 2009 bedraagt het FWO-budget in totaal 192 miljoen €, een verhoging van 8 miljoen € (of 4%) in vergelijking met 2008. Hiervan wordt een kleine helft besteed aan de mandaten ten persoonlijke titel.

In november zullen de middelen voor de onderzoeksprojecten worden toegekend, waarmee naast apparatuur en gewone werking eveneens wetenschappelijk en technisch personeel kan worden gefinancierd.

Over het FWO

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) stimuleert het ontwikkelen van nieuwe grensverleggende kennis in alle wetenschappelijke disciplines. Het FWO financiert excellente onderzoekers en onderzoeksprojecten. Het FWO krijgt financiële steun hoofdzakelijk van de Vlaamse Gemeenschap, maar ook deels van de Federale Overheid en vele bedrijven en stichtingen.