Crisis noodzaakt FWO om 28% minder kredieten en 10% minder toelagen voor onderzoeksprojecten toe te kennen

27/11/2009

 Brussel, 26 november 2009 – De Raad van Bestuur van het FWO heeft zopas de kredieten aan navorsers en de toelagen voor onderzoeksprojecten voor 2010 toegekend. De vraag hiernaar is, in vergelijking met vorige jaren, sterk gestegen. Maar deze steun aan onderzoekers is, in tegenstelling tot de 4% stijging voor onderzoeksmandaten die het FWO in juni bekendmaakte, met respectievelijk 28% en 10% teruggeschroefd. Het FWO kan immers het groeipad van de voorgaande jaren niet aanhouden omwille van de budget­beperkingen die de Vlaamse overheid moet opleggen in deze crisis. Het FWO kiest ervoor om mandaten als carrièrestart van onderzoekers even sterk te blijven steunen om zo de innovatiefundamenten in onze maatschappij te verzekeren.

  De projecten en kredieten kennen voor 2010 een sterke terugval. In 2009 kregen nog 92 navorsers een krediet (voor een totaal van € 2 miljoen), in 2010 kunnen slechts 67 navorsers op een krediet rekenen (voor een totaal van € 1,4 miljoen): een vermindering van 28% op basis van bedragen en 27% op basis van aantallen. Ook de projectfinanciering (meestal projecten van 4 jaar) valt terug. In 2009 zijn er 346 projecten gestart (bedrag eerste jaar: € 25 miljoen) tegen 319 in 2010 (bedrag eerste jaar: €22,6 miljoen).Op basis van bedragen is dit een terugval met 10% en op basis van aantallen een terugval met 8%. 

  Deze terugval is des te jammerlijk omdat de aanvragen voor deze steun met zowat 15% stegen. Een gegroeide onderzoeksgemeenschap wil in aanmerking komen, maar er is helaas minder betoelaging voorhanden. Het FWO kijkt op die manier aan tegen een slaagpercentage aan van 17,59%, terwijl internationale richtlijnen hier een streefdoel van 33% voorschotelen.

  “Het FWO betreurt deze evolutie, maar door de budgetbeperkingen in het huidige financiële klimaat is iedereen genoodzaakt keuzes te maken”, zegt Elisabeth Monard, secretaris-generaal van het FWO. “De laatste 3 jaar heeft het FWO verhoudingsgewijs de kredieten voor onderzoeksprojecten moeten laten dalen van 56% naar 49% (als aandeel in totale betoelaging), maar voor 2010 zal dit aandeel nog verder dalen. Het FWO kiest ervoor om in eerste prioriteit de individuele onderzoeksmandaten op peil te houden, omdat de onderzoekers cruciaal zijn voor de innovatieketen en de FWO-mandaten voor vele jonge onderzoekers de start betekent van een onderzoekscarrière. Zonder die mandaatstart zouden ze zelfs nooit aan projectbetoelaging toekomen.”

  Het FWO hoopt dat de Vlaamse overheid oog blijft hebben voor het belang van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, dat ook in tijden van crisis, aan de wieg staat van elk innovatie­traject en dus belangrijk is voor de volgende generaties.