Portaalsite over doctoreren gelanceerd

25/06/2009

WWW.DOCTORERENINVLAANDEREN.BE

Brussel, 22 juni 2009 – Omdat wetenschappers en onderzoekers de basis vormen van onze innovatiemotor, wil de Vlaamse overheid meer mensen aanzetten te doctoreren. Daarom werd door het FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen), de website ‘Doctoreren in Vlaanderen’ ontwikkeld. Het is voor eerst dat een centrale website alle informatie over dit onderwerp bundelt. Studenten en houders van een masterdiploma kunnen hier terecht met al hun vragen over het hoe en waarom van doctoreren en vinden er ook een antwoord op heel wat praktische vragen als statuut, financiering, verloning en carrièreperspectieven. De website zal eerstdaags bekend gemaakt worden via een gerichte informatiecampagne, onder meer via de universiteiten.

Op de website www.doctorereninvlaanderen.be kunnen alle geïnteresseerden, studenten en afgestudeerden, terecht. Het is een centrale informatiebron over wat doctoreren precies inhoudt, hoe men er aan begint, welke procedures men moet doorlopen en wat de carrièrestappen na een doctoraat zijn. Omdat er toch nog enige onduidelijkheden en misverstanden bestaan over doctoreren, zelfs bij studenten, is deze website een welkom antwoord dat objectief – en voor alle universiteiten en onderzoeksinstellingen samen – de feiten over doctoreren op een rijtje zet. Vanzelfsprekend wordt ook het verscheiden aanbod van financiering bij de verschillende organisaties belicht.

De Vlaamse overheid hoopt dat deze website een aanzet kan zijn om meer jongeren voor het doctoraal onderzoek aan te trekken. De Europese Lissabondoelstellingen om meer te investeren in Onderzoek en Ontwikkeling (wat ook in het recent gelanceerde plan “Vlaanderen in Actie” (ViA) zijn weerslag vindt) kunnen voor een stuk mee gerealiseerd worden door deze website. Dit is natuurlijk slechts één element in een meer omvattende strategie, maar beantwoordt wel aan een behoefte van centrale informatievoorziening.

Het FWO, een van de belangrijkste financieringskanalen voor onderzoek in Vlaanderen, heeft deze portaalsite ontwikkeld op vraag van Patricia Ceysens, Vlaams minister bevoegd voor het wetenschaps- en innovatiebeleid. Eveneens zal het FWO, met de medewerking van de universiteiten, informatie over de website verspreiden naar laatstejaarstudenten en recent afgestudeerden.

Daarbij zal ook worden benadrukt dat de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (verloning, sociale zekerheid, arbeidsflexibiliteit, combinatie met gezin) in Vlaanderen bijzonder aantrekkelijk zijn in vergelijking met het buitenland.

In een tweede fase zal deze website ook internationaal gelanceerd worden, waarbij net die optimale onderzoeksomstandigheden (zowel inhoudelijk als wat betreft de levensomstandigheden) voor het voetlicht zullen geplaatst worden.