5,5% meer FWO vorsers voor academiejaar 2010-2011: meer dan 1700 onderzoekers leggen de fundamenten van onze Vlaamse innovatieketen

24/06/2010

De Raad van Bestuur van het FWO heeft zopas 398 nieuwe onder­zoeksmandaten toegekend voor het academiejaar 2010-2011, wat een stijging betekent van 5,5% in vergelijking met vorig jaar. Hun totale aantal torent voor het eerst boven de 1700 uit. Deze groei gaat echter ook gepaard met een nog sneller stijgend aantal aanvragen: vorsers in Vlaanderen staan dus te trappelen om bij de excellente toponderzoekers van het FWO te behoren. Toch lijken de grenzen van de groei bereikt.

Het FWO heeft zijn onderzoeksmandaten en de bijhorende werkingstoelagen voor het academie­jaar 2010-2011 toegekend. Voor de vorming van jonge onderzoekers zijn er de doctoraatsbeurzen en voor de ondersteuning van gevorderde excellente onderzoekers zijn er de postdoctorale onderzoeksmandaten. Naast hun salaris ontvangen zij ook een forfaitaire werkings­toelage die zij vrij kunnen besteden voor hun onderzoek.

Zo zullen er 214 nieuwe doctorandi aan de slag kunnen en 170 postdoctorale onderzoekers vatten een nieuw onderzoeksmandaat aan. Daarnaast zullen er ook nog 8 fundamenteel klinische doctoraatsonderzoekers in dienst treden even als 5 klinische doctoraatsbeurzen en 1 bijzondere doctoraatsbeurs. Dit alles betekent dat de totale FWO-onderzoeksgroep voor het eerst meer dan 1700 bedraagt, een stijging met 5,5% in vergelijking met vorig jaar.

Deze positieve groei zorgt tegelijk voor een grotere toeloop van aanvragen. Steeds meer onderzoekers dienen hun voorstel in: dit jaar steeg het aantal aanvragen zelfs met 18%.

Dit betekent dat de slaagpercentages verder dalen tot gemiddeld 22%, terwijl internationale aanbevelingen een slaagpercentage van 33% vooropstellen. “Dit betekent dat we, ondanks de groei, steeds meer jonge beloftevolle onderzoekers in Vlaanderen moeten ontgoochelen,” zegt Elisabeth Monard, secretaris-generaal van het FWO, “Dat is jammer, zeker op een ogenblik dat onze kennismaatschappij veel creatief en innovatief talent nodig heeft. Wij hopen dat de Vlaamse regering het voorziene groeitraject, dat gepland is in 2012, enigszins kan vervroegen.”

In november zullen de middelen voor de onderzoeksprojecten worden toegekend, waarmee naast apparatuur en gewone werking eveneens wetenschappelijk en technisch personeel kan worden gefinancierd.