Minister Lieten beloont inspanningen FWO om jonge onderzoekers aan het werk te helpen

17/12/2010

Brussel, 17 december 2010. Het FWO levert uitstekend werk om jonge onderzoekers aan het werk te helpen. Dat blijkt uit het feit dat zij als allereerste financieringsagentschap in Europa het label HR Excellence in Research behaald hebben. Minister van Innovatie Ingrid Lieten: “Het is belangrijk dat jonge onderzoekers goed begeleid worden en alle kansen krijgen. Daarom maak ik de tijdelijke blokkeringen van het budget van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) ongedaan. Hierdoor verzekeren we de steun aan jonge onderzoekers.”

BLOKKERINGEN ONGEDAAN GEMAAKT

De Vlaamse regering besliste op 2 april om, verspreid over alle ministers, voor 190 miljoen kredieten te blokkeren. Deze blokkering geldt enkel voor 2010 en was bedoeld als buffer om zeker te komen tot een begroting in evenwicht. De huidige voorspelling van de begrotingsuitvoering voor 2010, en tevens de begrotingsvooruitzichten voor 2011 blijven de Vlaamse regering tot voorzichtigheid en tot het maken van keuzes aanzetten.

Minister Lieten: “De werking van het FWO is voor mij zeer belangrijk. Daarom heb ik binnen mijn eigen begroting verschuivingen doorgevoerd zodat het FWO de volledige subsidie zal ontvangen.”

FWO ZIET HAAR HR-INSPANNINGEN BELOOND MET EUROPEES LABEL

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen heeft als eerste financierings-agentschap in Europa het kwaliteitslabel HR Excellence in Research van de Europese commissie ontvangen voor haar beleid om wetenschappelijke carrières in Vlaanderen te promoten en te verbeteren. De Commissie erkent - na een evaluatie door 3 onafhankelijke Europese experts - de inspanningen die het FWO als organisatie voor onderzoekssteun onderneemt om de arbeidsomstandigheden en ontplooiingsmogelijkheden voor vorsers zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Het FWO is één van de 40 instellingen die deel uitmaken van de eerste Europese HR-strategie groep. Het FWO, maar ook alle Vlaamse universiteiten hebben het Europese Handvest van de Onderzoeker en de Gedragscode voor Rekrutering van Onderzoekers (Charter & Code) ondertekend. Vanuit dit handvest heeft het FWO nu een strategie voor onderzoekerscarrières uitgetekend, en het kreeg hiervoor de erkenning van de Europese commissie.

Elisabeth Monard, secretaris-generaal van het FWO, schetst het belang van dit HR-label: “We zijn trots op deze erkenning. Het FWO besteedt immers veel aandacht aan de kwaliteit van onderzoekerscarrières. Het is een duidelijk signaal dat het FWO in het Europese koppeloton zit op het vlak van human resources beleid voor wetenschappers en dat Vlaanderen dit als troef kan uitspelen in het behoud van de eigen onderzoekers en voor het aantrekken van belangrijke buitenlandse vorsers. We zijn dan ook bijzonder blij dat Minister Lieten ons hierin steunt en beslist heeft om de tijdelijke blokkering van onze middelen, die voor ons een forse besparing zou betekend hebben, op te heffen.”

Het FWO wil haar HR-strategie in de komende jaren nog versterken. Het gedegen loopbaanbeleid voor vorsers en het transparante rekruterings-en selectiebeleid voor nieuwe onderzoekers zullen verder geoptimaliseerd worden door het FWO. Op die manier draagt het  FWO rechtstreeks bij tot het scheppen van een nog gunstiger onderzoeksklimaat in Vlaanderen, en maakt het zijn rol als voedingsbodem van het innovatiesysteem verder waar.