Nieuwe wetenschappelijke samenwerkingsprojecten Vlaanderen/China

27/06/2010

Wetenschappelijke samenwerking ondersteunt beide partners                                                                                     

Shanghai/Brussel, 27 juni 2010 – Het FWO heeft, samen met het Chinese ministerie voor Wetenschappelijk Onderzoek (Ministry of Science and Technology -MOST), de eerste projecten bekend gemaakt waarop wetenschappers de komende jaren zullen samenwerken. Deze situeren zich in het domein van de biotechnologie, micro-elektronica, agronomie, niet toevallig disciplines waarin Vlaanderen uitblinkt.

In het Belgische paviljoen op de wereldexpo verzamelde vandaag Mevrouw Monard, secretaris-generaal FWO en Paul De Knop, voorzitter FWO en VUB-rector, samen met de afgevaardigden van het Chinese ministerie voor wetenschap en technologie.

Het FWO maakt 300.000 euro vrij in het kader van dit bilateraal akkoord, voor het financieren van projecten, die zich situeren in de domeinen van biotechnologie, micro-elektronica en agronomie. Mevrouw Monard licht toe: “Dit is een belangrijke stap voor het internationale onderzoek van Vlaanderen. Dat een economische grootmacht als China ons uitnodigt om samen te werken op deze terreinen bewijst dat zij de Vlaamse expertise in deze appreciëren en wederzijds willen versterken.”

Het FWO hoopt dat deze fundamenteel wetenschappelijke projecten de samenwerking tussen wetenschappers versterkt en tot voorbeeld mag dienen voor andere Vlaamse wetenschappers. Paul De Knop, FWO-voorzitter: “Onderzoek en wetenschap is, misschien nog meer dan andere sectoren, een geglobaliseerd gegeven. Over de nationale grenzen kijken is voor een vorser dus een conditio sine qua non. Ook met – op het eerst zicht – moeilijker bereikbare landen als China, is dit dus mogelijk én noodzakelijk, zoals we vandaag hier gehoord hebben.”

De zeven geselecteerde projecten werden in het Belgisch paviljoen besproken in aanwezigheid van de Belgische Consul, samen met enkele federale wetenschapsprojecten. Deze projecten zullen eerstdaags van start gaan.