Aantal FWO-onderzoekers stijgt met 2,7%

22/06/2011

De Raad van Bestuur van het FWO heeft zopas nieuwe onder­zoeksmandaten toegekend voor het academiejaar 2011-2012. Bijna 220 jonge wetenschappers krijgen vandaag het goede nieuws dat zij kunnen starten met hun onderzoek met het oog op een doctoraat. Plus nog eens 170 vorsers kunnen als nieuw post-doctoraal onderzoeker aan de slag.

Deze in totaal 390 nieuwe mandaten betekenen een lichte vooruitgang van 2,7% tegenover 2010. Dit brengt het totaal aantal FWO-onderzoekers op 1746 tegenover 1700 in 2010. Het FWO hoopt dat het aangekondigde groeipad in innovatie en basisonderzoek bestendigd wordt in de komende jaren.

Het FWO heeft zijn onderzoeksmandaten en de bijhorende werkingstoelagen voor het academie­jaar 2011-2012 toegekend. Zo zullen er 220 nieuwe aspiranten (doctorandi) aan de slag kunnen en 170 postdoctorale onderzoekers vatten een nieuw onderzoeksmandaat aan. Daarnaast werden er ook nog 8 nieuwe fundamenteel klinische mandaten bekendgemaakt.

De groeicurve van nieuwe mandaten krimpt de laatste jaren: in 2009 bedroeg de toename 9,2%, in 2010 5,5% en voor dit nieuwe academiejaar bedraagt het dus 2,7%. Deze tendens is een gevolg van de economische crisis, hetgeen de Vlaamse overheid, belangrijkste geldschieter van het FWO, tot voorzichtigheid noopte. Toch zouden de komende jaren positiever zijn. “Wij willen samen met onze onderzoekers vooruitkijken, zegt Elisabeth Monard, secretaris-generaal van het FWO, en we hopen dat het aangekondigde groeipad van de Vlaamse overheid in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek behouden blijft. Er zijn zoveel excellente onderzoekers in Vlaanderen –  getuige daarvan het steeds toenemende aantal aanvragen – en we moeten hen een eerlijke kans geven zodat ze met hun onderzoek onze innovatiemotor draaiende houden. Wanneer we vandaag meer onderzoekers in staat stellen in alle vrijheid hun fundamenteel onderzoek uit te voeren, plukken we daar morgen de vruchten van.”

Het FWO ondersteunt haar wetenschappers door het uitbetalen van een salaris/beurs, met daarnaast ook  een forfaitaire werkings­toelage die zij vrij kunnen besteden voor hun onderzoek. Het totale budget van het FWO voor het financieren van mandaten bedroeg in 2010 bijna 81 miljoen euro.

In november zullen de middelen voor de onderzoeksprojecten worden toegekend, waarmee naast apparatuur en gewone werking eveneens wetenschappelijk en technisch personeel kan worden gefinancierd.

Over het FWO

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) stimuleert het ontwikkelen van nieuwe grensverleggende kennis in alle wetenschappelijke disciplines. Het FWO financiert excellente onderzoekers en onderzoeksprojecten. Het FWO krijgt financiële steun hoofdzakelijk van de Vlaamse Gemeenschap, maar ook deels van de Federale Overheid en vele bedrijven en stichtingen.