FWO krijgt extra budgetinjectie van Vlaamse Regering

26/09/2011

14 miljoen euro extra voor onderzoekswerk, Big Science - en Odysseus -projecten

 

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen reageert verheugd op de beslissing van de Vlaamse Regering van deze ochtend. Op initiatief van Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten krijgt het FWO voor 2012 een extra budget van 14 miljoen euro. Deze toelage verhoogt de investering van de Vlaamse Regering in het FWO voor 2012 tot 172 miljoen euro. Het extra geld zal zijn toepassing vinden in steun aan de onderzoeksmandaten en projecten, aan het brain-gain-programma Odysseus, aan Big Science-projecten en andere internationale samenwerkingsverbanden.

 

Van dit bijkomend bedrag zal het FWO 8 miljoen besteden aan haar basiswerking: steun aan grensverleggend onderzoek, via mandaten en projecten. Het FWO zal met dit geld ook al inzetten op de prioriteiten die het FWO in haar Beleidsplan 2012-2016 heeft geformuleerd: de toenemende internationalisering, de inzet op Europese programma’s, het nemen van gendervriendelijke maatregelen en het verhogen van de slaagkansen voor mandaten en projecten.

Daarnaast gaat nog eens 3 miljoen euro naar deelname aan internationale onderzoeksprojecten en samenwerkingsverbanden, onder andere Big Science (deelname aan internationale fundamenteel wetenschappelijke onderzoeksprojecten, die grote infrastructuur vereisen en enkel in samenwerking met internationale collega’s kunnen gerealiseerd worden). Tot slot verwelkomt het FWO de verhoging van het Odysseus budget (brain-gain programma met als doel toponderzoekers uit het buitenland (terug) naar Vlaanderen te halen) met 3 miljoen euro.

 

“Door deze extra budgetverhoging onderstreept de Vlaamse Regering het belang van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en haar keuze voor een continu groeitraject,” stelt Elisabeth Monard, secretaris-generaal van het FWO tevreden vast. “Wij hopen dat wij, als katalysator van grensverleggend onderzoek, samen met de Vlaamse Regering, kunnen doorgroeien naar de 1%-norm (die elke overheid aan O&O zou moeten besteden), zodat wij in Vlaanderen de uitdagingen van de kennisrevolutie kunnen aangaan. Het feit dat de Vlaamse Regering in mei ll. op vraag van minister van Innovatie Ingrid Lieten een groeipad goedkeurde voor middelen voor innovatie is alvast een belangrijke stap in de juiste richting.”

 

Over het FWO

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) stimuleert het ontwikkelen van nieuwe grensverleggende kennis in alle wetenschappelijke disciplines. Het FWO financiert excellente onderzoekers en onderzoeksprojecten. Het FWO krijgt financiële steun hoofdzakelijk van de Vlaamse Gemeenschap, maar ook deels van de Federale Overheid en vele bedrijven en stichtingen.