Wetenschappelijke samenwerking tussen België en Brazilie: nu een feit

07/10/2011

EUROPALIA.BRASIL DUIKT OOK IN DE CULTUUR VAN DE WETENSCHAP IN BEIDE LANDEN

Brussel, 5 oktober 2011.  In het kader van Europalia.brasil hebben vandaag wetenschappers uit België en Brazilië verdere toenadering tot samenwerking onderzocht. Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen en de Waalse tegenhanger FNRS-FRS ontmoetten hun Braziliaanse equivalent CNPq, daarbij gesteund door hun respectieve mininsters van wetenschapsbeleid. Onderzoekers werkzaam in biotechnologie, nanowetenschap en fysica, met telkens koplopers uit België en Brazilië als vertegenwoordigers, hebben die samenwerking geconcretiseerd op hun specifieke actieterrein.

Globalisering is, ook in de wereld van wetenschappelijk onderzoek, een realiteit. Toch blijven cultuur en cultuurverschillen erg belangrijk; een reden voor europalia.brasil om ook dit wetenschapsluik in haar programma op te nemen. Vlaams minister van Wetenschapbeleid Ingrid Lieten en haar federale collega Sabine Laruelle verwelkomden Aloizio Mercadante, Brazilië’s minister voor wetenschap en technologie. De aandacht van dit hoge gezelschap ging naar de discussie over meer samenwerkings­mogelijkheden die de wetenschapsorganisaties FWO (voor Vlaanderen), FNRS-FRS (voor Wallonië) en CNPq (voor Brazilië) voerden.

In drie workshops voor evenveel disciplines waarin zowel Brazilië als België groeipotentieel zien, gingen topwetenschappers uit beide landen aan de tafel zitten. Voor biotechnologie waren dit Marc Van Montagu (VIB), Fabiano Lopes Thompson (Federal University of Rio de Janeiro) en Mauro Martins Teixeira (Federal University of Minas Gerais). Nanowetenschap werd besproken door Benoit Hackens (UCL), Patricia Lustoza de Souza (Catholic University of Rio de Janeiro) en Ricardo Bentes de Azevedo (University of Brasilia). Voor fysica, tenslotte, zaten Antoine Van Proeyen (KU Leuven), Sergio Ferreira Novaes (São Paulo State University Júlio de Mesquita Filho) en Ricardo Magnus Osorio Galvão (Brazilian Center for Research in Physics) aan tafel.

“Internationale samenwerking - zo is vandaag door beide landen bevestigd – is meer dan noodzakelijk,” stipt Elisabeth Monard, secretaris-generaal van het FWO aan. “Wetenschappelijke vooruitgang wordt erdoor gestuwd: in twee hoofden zit er meer dan in één, zeker als ze een gemeenschappelijke taal – hun discipline – spreken.En hun licht Brazilaanse – of Vlaamse – accentje hoort daarbij. Wij hopen dat we van deze bijeenkomst binnenkort de vruchten mogen plukken, zowel in structurele samenwerking als in concreet wetenschappelijke bevindingen.”

OVER HET FWO

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) stimuleert het ontwikkelen van nieuwe grensverleggende kennis in alle wetenschappelijke disciplines. Het FWO financiert excellente onderzoekers en onderzoeksprojecten. Het FWO krijgt financiële steun hoofdzakelijk van de Vlaamse Gemeenschap, maar ook deels van de Federale Overheid en vele bedrijven en stichtingen.