Achttien internationale onderzoekers strijken dankzij Odysseusprogramma neer in vruchtbare onderzoeksgrond Vlaanderen

16/11/2012

22 miljoen euro voor vijf jaar internationale kennisuitwisseling en –verrijking

Brussel, 15 november 2012. Vandaag zijn de namen van de achttien internationale gerenommeerde onderzoekers bekend gemaakt die dankzij het Odysseusprogramma in Vlaanderen hun toponderzoek komen uitoefenen. Viceminister-president Ingrid Lieten verwelkomt samen met het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen deze onderzoekers, die hun thuishavens in Groot-Brittannië, Italië, Duitsland, Nederland of de Verenigde Staten verlaten om in Vlaanderen vijf jaar lang hun onderzoeksproject verder te zetten. Het betekent niet alleen een injectie topkennis voor Vlaanderen, ook de Vlaamse onderzoekers die hen zullen omringen, dragen bij tot deze wederzijdse kruisbestuiving.

Internationale mobiliteit is voor wetenschappers een must. Enerzijds omdat wetenschap en onderzoek geen grenzen en taalbeperkingen kennen, anderzijds omdat kennis door uitwisseling een verrijking is, zowel op methodologisch als op inhoudelijk vlak. Het aloude devies van grenzen verleggen wordt in praktijk gebracht door vele wetenschappers uit Vlaanderen die tijdelijk een buitenlandse instelling aandoen om daar hun onderzoek verder te zetten. Anderzijds haalt Vlaanderen met het Odysseusprogramma buitenlandse toponderzoekers naar Vlaanderen om hier hun wetenschappelijke bevindingen uit te breiden. Vanaf 2013 zullen 18 laureaten uit 5 verschillende landen, dankzij een onderzoeksbudget van bijna 22 miljoen euro, bij de diverse kennisinstellingen aan de slag gaan.

“Hun komst brengt niet alleen nieuwe kennis en frisse inzichten mee, ook zorgt hun komst voor extra tewerkstelling van Vlaamse en buitenlandse assistent-onderzoekers. En dan mag je ook de positieve wetenschappelijke uitstraling van zo’n internationale naam voor de gastuniversiteit niet vergeten,” zegt Elisabeth Monard, secretaris-generaal van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen, dat instaat voor de selectie en short list van potentiële kandidaten.  Viceminister-president en minister van Wetenschapsbeleid Ingrid Lieten vult aan: “Door die toppers van grijze cellen naar Vlaanderen te halen, tonen we hen dat het hier een vruchtbare onderzoeksgrond is, waar fundamenteel wetenschappelijk onderzoek goed gedijt. Dat onderzoek is immers de basis én locomotief in de innovatieschakel. En de Vlaamse regering blijft innovatie naar voor schuiven als sterkhouder voor onze economische ontwikkeling, onze welvaart en ons welzijn op lange termijn te waarborgen. Ook in de geglobaliseerde wereld waarin wij allen leven.”

Een internationale jury, begeleid en ondersteund door het FWO, heeft de volgende laureaten geselecteerd. Hun namen zijn:

Naam/discipline

bedrag

Gastinstelling

William Alexander, VS, psychologie

€ 598.600

UGent

Paolo Azzuri, Italië, Elementaire deeltjesfysica

€ 830.000

UA

Marco Davare, VK, Neurowetenschappen

€ 978.145

KU Leuven

Joris De Wit, VS, Neurowetenschappen

€ 974.000

KU Leuven

Martin Guilliams, Frankrijk, Biologische en Medische Basiswetenschappen

€ 989.000

UGent

Hans Janssen, Denemarken, Ingenieurswetenschappen

€ 793.000

KU Leuven

Kian Koh, VS, Farmacologie

€ 1.000.000

KU Leuven

Steven Lowette, VS, Natuurkunde

€ 951.000

VUB

Stuart Maudsley, VS, Farmacologie

€ 2.700.000

UA

Benedikt Szmrecsanyi, Duitsland, Taalkunde

€ 856.260

KU Leuven

Wim Thielemans, VK, Chemische Ingenieurswetenschappen

€ 987.000

KU Leuven

Jeroen Van Boxtel, VS, Cognitieve wetenschappen

€ 911.000

KU Leuven

Joost Van Dongen, Duitsland, Plantenfysiologie

€ 947.350

KU Leuven

Ine Van Hoyweghen, Nederland, Sociologie

€ 799.000

KU Leuven

Pieter Van Vlierberghe, VS, Medische genomica

€ 996.000

UGent

Patrick Viatour, VS, Farmaceutische wetenschappen

€ 1.000.000

KU Leuven

Daarnaast kende het FWO ook 318 onderzoeksprojecten, 88 Kredieten aan Navorsers en 10 Pegasus-short-mandaten toe.

Over het FWO

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) stimuleert het ontwikkelen van nieuwe grensverleggende kennis in alle wetenschappelijke disciplines. Het FWO financiert excellente onderzoekers en onderzoeksprojecten. Het FWO krijgt financiële steun hoofdzakelijk van de Vlaamse Gemeenschap, maar ook deels van de Federale Overheid en vele bedrijven en stichtingen.