Sterke FWO vertegenwoordiging op ESOF2012

10/07/2012

Persinformatie

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen

 

Sterke FWO vertegenwoordiging op ESOF2012

‘Europese hoogmis van de wetenschap’ krijgt FWO stempel

Brussel, 10 juli 2012 – Het FWO stuurt voor de tweede maal Vlaamse onderzoekers naar ESOF (Dublin, 11-15 juli 2010), het tweejaarlijks Euroscience Open Forum. Het geldt als het ‘Davos voor wetenschappers’: 2.500 deelnemers, honderden sessies over wetenschap, business, carrière, met op het spreekgestoelte toppers uit Harvard, NASA, NSF, ESA, CERN, EU, … en ook een icoon als Bob Geldof.

De Vlaamse FWO-wetenschappers, die via een video-competitie konden meedingen naar een plaatsje op dit wetenschapsfestival kunnen zich op ESOF laten onderdompelen in de unieke sfeer van internationale lezingen, workshops en “parties”!

De 15 wetenschappers werden geselecteerd na een oproep van het FWO, op basis van een video-filmpje waarin ze hun onderzoek origineel, begrijpelijk en kort en krachtig voorstelden. Een van de winnende filmpjes pakte het zo aan: klik hier!

Elisabeth Monard, secretaris-generaal van het FWO: “Onderzoekers moeten nieuwsgierig zijn: ze moeten op zoek gaan naar het onbekende. Op een evenement als ESOF zullen ze niet alleen beroemde wetenschappers ontmoeten, maar ook over de muurtjes van hun eigen discipline heen kijken. Kennis, wetenschappelijk en extra-curriculair, zullen elkaar hier aanvullen.”

Een van de onderzoekers die mee naar Dublin gaat, verwoordt haar verwachtingen:  “ESOF is een groot wetenschapsavontuur voor ons: meer dan een regulier wetenschapscongres. Het delen van ideeën en inzichten, de mogelijkheid tot netwerking, de vakoverschrijdende samenwerking en de kans bij te leren buiten je eigen domein maken deze ervaring absoluut verrijkend.

Ook Elisabeth Monard, secretaris-generaal van het FWO, zal op dit unieke wetenschapsfeest aanwezig zijn. Zij werd door de organisatoren van deze editie gevraagd om een lezing te houden over samenwerking op Europese schaal. Zij bevindt zich in het goede gezelschap van onder andere Europees Commissaris voor Wetenschap Máire Geoghegan Quinn, hoofdredacteur van Nature Philip Campbell en NSF-directeur Subra Suresh.

Op de volgende bladzijden vindt u een overzicht van de 15 deelnemers aan ESOF 2012.

 

Over het FWO

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) stimuleert het ontwikkelen van nieuwe grensverleggende kennis in alle wetenschappelijke disciplines. Het FWO financiert excellente onderzoekers en onderzoeksprojecten. Het FWO krijgt financiële steun hoofdzakelijk van de Vlaamse Gemeenschap, maar ook deels van de Federale Overheid en vele bedrijven en stichtingen.