Vlaanderen aantrekkelijk voor (buitenlandse) wetenschappers

21/06/2012

Brussel, 20 juni 2012 – De Raad van Bestuur van het FWO heeft de nieuwe onder­zoeksmandaten toegekend voor het academiejaar 2012-2013. 704 wetenschappers zullen in oktober met een FWO-toelage onderzoek kunnen starten, 60% van hen bereiden een doctoraat voor, 40% zijn postdoctorale onderzoekers.

Een belangrijke vernieuwing dit jaar zijn de 38 Pegasus-mandaten die werden toegekend. Dankzij deze mandaten kunnen jonge postdoctorale wetenschappers, werkzaam of geschoold aan een buitenlandse universiteit, de vruchtbare onderzoeksgrond Vlaanderen komen verkennen met een onderzoek van 1 of 3 jaar. En zij brengen nieuwe expertise binnen brengen.

In totaal brengt dit het aantal onderzoekers onder de “FWO-hoede” op 1789, bijna 50 meer dan in 2011. Het FWO hoopt dat het aangekondigde groeipad in innovatie en basisonderzoek bestendigd wordt in de komende jaren.

 

Naar jaarlijkse gewoonte heeft FWO de onderzoeksmandaten en de bijhorende werkingstoelagen voor het volgende academie­jaar toegekend. In totaal gaan op 1 oktober 704 nieuwe onderzoekers van start. Dit jaar zullen voor het eerst ook Pegasus-onderzoekers aantreden. Dit Pegasusprogramma, dat wordt gecofinancierd door de Europese Commissie via het Marie Curie Cofund, biedt buitenlandse onderzoekers de mogelijkheid om 1 (Pegasus Short) of 3 (Pegasus Long) jaar aan een Vlaamse universiteit onderzoek uit te voeren op postdoctoraal niveau.

 

Uit de 210 aanvragen honoreerde de FWO-raad 38 vorsers met een Pegasus-toelage. In oktober zullen onderzoekers uit Australië, België (maar werkzaam in het buitenland), Canada, Cuba, Duitsland, Frankrijk, Ierland, India, Italië, Japan, Nederland, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Taiwan, Turkije en Verenigd Koninkrijk In Vlaanderen aan de slag gaan. Tijdens de volgende 2 jaren worden via verschillende oproepen nog 49 Pegasusmandaten voor 1 jaar toegekend.

 

Het FWO ondersteunt haar wetenschappers door het uitbetalen van een loon, met daarnaast ook een forfaitaire werkings­toelage die zij vrij kunnen besteden voor hun onderzoek. Het totale budget van het FWO voor het financieren van mandaten bedroeg in 2011 bijna 88 miljoen euro.

Het budget voor de Pegasus-mandaten beslaat 12,5 miljoen euro.

 

"Met het Pegasusprogramma wil het FWO blijven inzetten op het stimuleren van internationale mobiliteit en samenwerking", zegt Elisabeth Monard, secretaris-generaal van het FWO. "De massale respons op de eerste oproep toont alvast aan dat het FWO met dit programma tegemoet komt aan een reële nood. De massale interesse van Vlaamse en buitenlandse onderzoekers bevestigt Vlaanderen als vruchtbare onderzoeksgrond. Het is belangrijk dat de overheid in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek blijft investeren om ons economisch groeitraject dankzij innovatie te vergroten."

 

In november zullen ook de middelen voor de onderzoeksprojecten worden toegekend, waarmee naast apparatuur en gewone werking eveneens wetenschappelijk en technisch personeel kan worden gefinancierd.

 

 

Over het FWO

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) stimuleert het ontwikkelen van nieuwe grensverleggende kennis in alle wetenschappelijke disciplines. Het FWO financiert excellente onderzoekers en onderzoeksprojecten. Het FWO krijgt financiële steun hoofdzakelijk van de Vlaamse Gemeenschap, maar ook deels van de Federale Overheid en vele bedrijven en stichtingen.