Vlaanderen en Turkije gaan samenwerken op het vlak van wetenschappelijk onderzoek

21/05/2012

Fundamenteel wetenschappelijk onderzoeksproject tussen beide landen

 

Brussel, 17 mei 2012. In het kader van de missie van Vlaams minister Ingrid Lieten naar Turkije ondertekende het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) in Ankara de samenwerkingsovereenkomst met TÜBİTAK (Scientific and Technological Research Council of Turkey). Vlaanderen zal met TÜBİTAK samenwerken op het vlak van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

Minister van Innovatie Ingrid Lieten , de rector aan de UHasselt Luc De Schepper en professor Yucel Altunbasak legden de samenwerking vast bij een glaasje Turkse thee. “Ik verwelkom deze samenwerking ten zeerste,” zo zei Ingrid Lieten. Wereldwijd worden samenlevingen gestuwd door innovatie en onderzoek. Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek vormt hiervan de onmisbare basis. Internationale uitwisseling van onderzoekers en onderzoeksresultaten en wederzijdse kruisbestuiving leveren zowel Vlaanderen als Turkije voordelen op onderzoeksvlak op, zoals op onderzoeksvlak: nieuwe inzichten en nieuwe, frisse ideeën,” zo zegt minister Ingrid Lieten.

Het FWO zet internationalisering van de wetenschap hoog op de agenda. Elisabeth Monard van het FWO: “Wetenschap kent geen grenzen; internationale wetenschapsprojecten versterken zichzelf door het samenvoegen van kennis over de grenzen: het aloude principe dat 2 meer weten dan 1. Bovendien is de taal van de wetenschap  universeel”, zo sluit Monard af.

Tot op vandaag bestaat er geen structurele bilaterale samenwerking tussen het FWO en Tübitak. Het FWO is ervan overtuigd dat door de ondertekening van de overeenkomst beide partners  voor elkaar een meerwaarde kunnen betekenen.   ”Ik heb interessante projecten gezien rond wetenschaps­communicatie”, zegt minister van Innovatie Ingrid Lieten. “Zo geeft Tubitak verschillende wetenschapsmagazines uit. ‘Merakli minik’ (De Nieuwsgierige Puppy) is er een voor kinderen vanaf 4 jaar. Het magazine wekt op een speelse manier de nieuwsgierigheid en de creativiteit van de kleuter op en is volledig op maat uitgewerkt. Dit is zeer belangrijk want studies leren ons dat latere studiekeuze voor een groot deel bepaald wordt door interesse die je op heel jonge leeftijd al ontwikkelt. “

“Het draagvlak voor wetenschap, innovatie en technologie moet worden vergroot door de burgers op een meer participatieve en interactieve manier te betrekken. Het vertrouwen van de bevolking in wetenschap en technologie is essentieel voor maatschappelijk en economisch succes van onze regio”, zo zegt minister Ingrid Lieten.  “Op dat vlak kunnen we van de Turken veel leren.”

Het FWO heeft naast Turkije gelijkaardige overeenkomsten met Argentinië, Japan, Polen, Bulgarije, Korea, Taiwan en Frankrijk. Recent werden hier ook China en Brazilië aan toegevoegd. Het  project  met Turkije loopt over 2 jaar. Het FWO zal binnenkort onderzoekers oproepen hiervoor uitwisselingsprojecten in te dienen. Bedoeling is om Vlaamse onderzoekers de kans te geven ervaring op te bouwen in Turkse onderzoeksgroepen en omgekeerd. De uitwisselingsprojecten tussen Turkije en Vlaanderen zullen inspelen op de sterktes van beide landen:  energie, mobiliteit, industriële technologie, sociale wetenschappen, geneeskunde, landbouw en biotechnologie.