Wetenschappelijke samenwerking Vlaanderen Québec bezegeld

08/05/2012

Bilaterale samenwerking ondertekend

 

Brussel, 8 mei 2012. Vandaag hebben het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen en het MDEIE uit Québec (Ministère de Développement économique, Innovation et Exportation) een bilateraal samenwerkingsakkoord afgesloten in het Paleis der Academiën in Brussel. Deze overeenkomst intensifieert de samenwerking tussen onderzoekers uit Vlaanderen en uit Québec op het vlak van grensoverschrijdend wetenschappelijk onderzoek. Vlaanderen investeert zo’n 300.000 euro per jaar in deze samenwerking.

Deze samenwerking kadert voor Québec in hun ‘Plan Nord’, een 25-jarenplan dat de socio-economische activiteiten uit het noorden van de regio wil stimuleren, ondermeer door export promotie en economische spin-offs. Maar er is in dit Plan Nord ook een belangrijke rol weggelegd voor onderzoek en innovatie. De bilaterale samenwerking tussen Vlaanderen en Québec zal zich onder meer richten naar onderzoek in biotechnologie, klimaatverandering, nanotechnologie, voedseltechnologie, ruimtevaart en menswetenschappen.

Vlaanderen ziet het als een evidentie om dit soort overeenkomsten met andere regio’s en landen aan te gaan. Minister van Innovatie Ingrid Lieten verwelkomt deze samenwerking: “Wereldwijd worden maatschappijen gestuurd door innovatie en onderzoek. Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek vormt hiervan de onmisbare basis. Internationale uitwisseling en wederzijdse kruisbestuiving leveren zowel Vlaanderen als Québec voordelen op.”.

Het FWO is met deze bilaterale samenwerking niet aan zijn proefstuk toe: naast Québec is er ook een overeenkomst met China, Vietnam, Zuid-Afrika, Ecuador en Brazilië. “De internationalisering van wetenschap en wetenschappelijk onderzoek is een feit: wetenschappers werken over de grenzen heen en lezen wereldwijd elkaars onderzoek,” zegt Mark Waer, voorzitter van het FWO. “Het FWO bevestigt deze trend en noodzaak met het afsluiten van deze bilaterale samenwerkingsverbanden, maar ook met een groeiend budget voor wetenschappelijke uitwisselingen (Odysseus, Pegasus) en reiskredieten.”

Deze overeenkomst bevestigt de succesvolle samenwerking die beide regio’s afgesloten hebben voor 2010-2012. Tijdens de afgelopen 2 jaren werkten Vlaamse onderzoekers al samen met Québecse collega’s aan projecten over onder meer borstkanker, klimaatverandering en E.Coli-bestrijding. “Wij zijn ervan overtuigd dat met deze nieuwe samenwerking opnieuw interessant grensoverschrijdende en innovatieve onderzoeksprojecten kunnen ondersteunen,” aldus Elisabeth Monard, secretaris-generaal van het FWO.

 

De oproep voor nieuwe projectvoorstellen loopt nog tot 1 juni 2012. De projecten zelf zullen op 1 januari 2013 van start gaan.

De Algemene Afvaardiging van Quebec viert haar 40ste verjaardag in ons land. Daarom bracht ook Monique Gagnon-Tremblay, de minister van buitenlandse zaken van Québec, een bezoek aan onze regio.

Over het FWO

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) stimuleert het ontwikkelen van nieuwe grensverleggende kennis in alle wetenschappelijke disciplines. Het FWO financiert excellente onderzoekers en onderzoeksprojecten. Het FWO krijgt financiële steun hoofdzakelijk van de Vlaamse Gemeenschap, maar ook deels van de Federale Overheid en vele bedrijven en stichtingen.