FWO en publicatiedruk: wetenschappelijke evaluatie is mensenwerk

06/08/2013

Brussel, 6 augustus 2013

De lezersbrief van enkele Vlaamse wetenschappers in Nature stelde vragen bij publicatiedruk en het gewicht van impactfactoren (bepaald door het gemiddeld aantal citaties van publicaties in een tijdschrift) in de beoordeling van universiteits- en overheidsinvesteringen in het onderzoek. Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO), blijft in de hierna ontsponnen discussie niet aan de zijlijn staan. “Bij het FWO hebben we een lange traditie van beoordeling van onderzoeksvoorstellen door excellente collega-wetenschappers in hetzelfde kennisdomein, het welbekende peer review systeem”, zegt Elisabeth Monard, secretaris-generaal van het FWO. “Bij ons is evaluatie dus mensenwerk: expert-wetenschappers houden, vanuit hun terreinkennis, een grote variatie van kwalitatieve en kwantitatieve criteria van de aanvragers tegen het licht. Kwantificeerbare criteria zijn slechts een hulpmiddel, die bovendien met kennis van zaken worden aangewend door de deskundigen in het domein. Het gaat daarbij om een – soms geanimeerde – discussie onder vakbroeders en –zusters over de wetenschappelijke merites in globo. Het potentieel en de excellentie van een FWO-aanvrager, worden afgewogen door (inter)nationale experten die de voor- en nadelen van kwantificeerbare evaluatiemethodes maar al te goed kennen en zelf aan de lijve ondervonden hebben kunnen ondervinden. De centrale vraag bij hun eindbeslissing luidt: halen de onderzoeker en het onderzoeksvoorstel een wetenschappelijk internationaal excellent kwaliteitsniveau?” Het FWO neemt, met het ondersteunen van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, haar maatschappelijke rol als basismotor van de innovatieketen waar. Het FWO blijft in constante dialoog met wetenschappers en maatschappelijke actoren om deze rol zo goed mogelijk op zich te nemen.